บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - อบรมและสัมมนา หลักสูตร "บริการอย่างประทับใจ ไม่ไกลเกินฝัน"

    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและจิตใจของนักบริการในหัวข้อ "บริการอย่างประทับใจ ไม่ไกลเกินฝัน 4 ขั้นตอนหลักในการพัฒนาทักษะด้านการบริการ" เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2551