สนใจสินค้า         Business Plus on Facebook Business Plus on Youtube

หมดปัญหาเรื่องผลตอบแทนของพนักงานขนส่ง

Business Plus HRM

สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้า

       สำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาเรื่องการคำนวณผลตอบแทนของของพนักงานขนส่ง เราเป็นผู้ชำนาญการเรื่องโปรแกรมเงินเดือนและบริหารงานบุคคล จึงมีความเข้าใจความต้องการของ HR เช่น ต้องสรุปค่าเที่ยวของพนักงานขับรถ ซึ่งโปรแกรมสามารถสร้างรายการเงินเพิ่มเงินหักได้ไม่จำกัด ตั้งค่าการหักเงินค้ำประกัน เงินกู้ เงินผ่อน เงินค่าเสียหายที่ลูกค้าเป็นผู้ประเมินยอดเงินจากมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการจัดส่งสินค้า จัดเก็บในแฟ้มประวัติพนักงานรายคน ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
       Business Plus HRM เป็นซอฟต์แวร์รุ่นแรกๆของเมืองไทย ถูกพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและทันสมัย ซึ่งมีลูกค้าในธุรกิจโลจิสติกส์มอบความไว้วางใจเลือกใช้ Business Plus HRM จำนวนมาก เราจะช่วยบริหารงานบุคคลและค่าจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทต่อไป

...
...
...
บริษัท มูอิ คิชเช่น จำกัด/ภัตตาคารฮั๋วเซ่งฮง
...

OTHER PRODUCT