สนใจสินค้า         Business Plus on Facebook Business Plus on Youtube

จะกี่ไซต์งาน ก็วางใจได้ด้วย

Business Plus HRM

สำหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบไฟฟ้าและประปา


        บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางด้านบัญชี และ บริหารงานบุคคล มามากกว่า 30 ปี จากประสบการณ์อันยาวนานนี้ ทำให้เราได้มีโอกาสคลุกคลีกับการทำเงินเดือนของธุรกิจหลายประเภท รวมถึงธุรกิจรับเหมาวางระบบ ลักษณะธุรกิจนี้ จะมีกลุ่มพนักงานปฏิบัติการที่จะต้องไปประจำตามไซต์งานต่างๆ ดังนั้นการใช้โปรแกรมเงินเดือนเข้ามาช่วยบริหารงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นและยังช่วยเสริมในการดูแลต้นทุนค่าแรงของแต่ละไซต์งานที่พนักงานไปประจำได้อีกด้วย ระบบเงินเดือนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามาช่วยบริหารงานด้านบุคคลให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถตรวจสอบต้นทุนของค่าแรงพนักงานได้ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าแต่ละไซต์งานมีต้นทุนค่าแรงพนักงานเท่าใด และนำไปวิเคราะห์ต่อในอนาคตได้ เช่น สามารถคำนวณต้นทุนค่าแรงไปเปรียบเทียบกับผลประกอบการในแต่ละเดือนที่เกิดขึ้น หรือการสรุปขาด ลา มาสาย ประจำปีของพนักงาน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานประจำปี

...
...
...
...
...

OTHER PRODUCT