สนใจสินค้า Business Plus on Facebook Business Plus on Youtube

BUSINESS PLUS FOODS & RESTAURANT

         ระบบที่ครอบคลุมการบริหารงานร้านอาหาร ทั้งร้าน Restaurants, Bars, Night clubs, Quick service restaurant และ Kiosk รองรับระบบหน้าจอแบบ Touch Screen ทำให้การสั่งอาหาร ทันสมัย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วยให้การดำเนินธุรกิจร้านอาหารเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่า และตอบสนองความต้องการ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ พร้อมมีรายงานวิเคราะห์ข้อมูลการขายอาหาร ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการของร้าน ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ Business Plus Foods & Restaurant

  • สร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและการบริการที่ควบคุมได้มาตรฐาน
  • ทำให้สามารถจัดการภายในองค์กรและการให้บริการเป็นระบบสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
  • ปิดช่องทางการทุจริต
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าหน้าร้านทั้งการจัดโปรโมชั่นที่หลากหลายดึงดูดลูกค้า และ รองรับเรื่องสมาชิกเพื่อรักษาลูกค้าเก่า
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในงานครัวและงานหลังร้าน
  • ควบคุมวัตถุดิบและส่วนผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพทราบปริมาณที่ควรใช้จริงเทียบกับการขาย
  • ประหยัดเวลาการรับส่งข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารการขายด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขาได้ถูกต้อง แม่นยำ ผ่านระบบเครือข่ายที่ทันสมัย
  • รายงานหลายหลายแบบเพื่อช่วยด้านการวิเคราะห์และบริหารงานด้านธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะ

BUY  NOW สนใจสินค้า


...
...
บริษัท มูอิ คิชเช่น จำกัด/ภัตตาคารฮั๋วเซ่งฮง
...
...

OTHER PRODUCT

...