สนใจสินค้า         Business Plus on Facebook Business Plus on Youtube

BUSINESS PLUS POS FOOD COURT

โปรแกรมบริหารงานศูนย์อาหาร

ใช้งานง่าย, เพิ่มยอดขาย,วิเคราะห์ยอดเยี่ยม User Friendly, Increase Sale Volume, Excellent Analysis

    ศูนย์อาหารทั่วไปในปัจจุบัน ร้านค้าส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบกล่องเพื่อหักเงินในบัตร เพราะคิดว่าใช้ง่าย ลงทุนไม่มากแต่จะทำให้ทราบแต่ยอดขายได้อย่างเดียว ซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถทราบประโยชน์อื่นๆ เช่น รายละเอียดของรายการอาหารยอดนิยม และขายดี หรือช่วงเวลาที่ขายดี ที่คนทั่วไปนิยมทานและถ้าต้องการทราบว่า เราควรจะจัด promotion อย่างไร ช่วงไหน ให้ตรงใจลูกค้า แน่นอนในระบบกล่องไม่สามารถวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆดังกล่าวข้างต้นได้ การเปลี่ยนแปลงระบบ Food Court ของท่าน ให้ทันสมัย จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหารศูนย์อาหารและเจ้าของร้านค้าอย่างแน่นอน

FOOD COURT

    ศูนย์อาหาร สิ่งที่คนเมืองกรุงคุ้นเคยดี และทำรายได้ดีให้กับเจ้าของพื้นที่ แต่ในการบริการนั้นมีรูปแบบการจัดการอย่างไรที่จะทำให้สามารถลดต้นทุน และบริหารพื้นที่อย่างคุ้มที่สุดได้นั้น เรามีแนวการจัดการตั้งแต่แบบเดิมๆ จนถึงแบบใหม่ตามเทคโนโลยี ในเรื่องการนำ DATA ไปใช้ประโยชน์ ในการบริการพื้นที่และลดต้นทุนการจัดการแบบมีประสิทธิภาพHARDWARE


...
...
...
...
...

OTHER PRODUCT