แนะนำเพิ่มเติม          สนใจสินค้า         Business Plus on Facebook Business Plus on Youtube

BUSINESS PLUS ERP

สำหรับธุรกิจแฟชั่น

      ลักษณะของสินค้าในธุรกิจแฟชั่นจะมี "ลักษณะพิเศษเฉพาะในเรื่องของ รุ่น สี ไซด์" มาเป็นตัวแปรของสินค้า ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การกระจายสินค้า มาเร็ว ไปเร็ว BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion) ถือเป็นอีกทางเลือกที่เจ้าของกิจการเลือกมาเป็นตัวช่วยจัดการกระบวนการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และยังมีรายงานช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน โดยโปรแกรม BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion) สามารถตอบโจทย์ได้

...
...
...
...
...

OTHER PRODUCT