แนะนำเพิ่มเติม          สนใจสินค้า         Business Plus on Facebook Business Plus on Youtube

"สำเร็จทุกสิ่ง เป็นจริงทุกอย่าง บริหารงานธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ให้เราดูแล"

BUSINESS PLUS ERP

สำหรับธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง

       ธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง จัดเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญ โดยมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการควบคุมค่อนข้างยาก จึงทำให้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารงานและจัดการในด้านการบริหารสินค้าคงคลัง การเงินบัญชี และวิเคราะห์การตลาด ได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งประเภทของธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างได้เป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจค้าปลีก,ธุรกิจค้าส่ง และ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ลักษณะของสินค้าที่จำหน่าย จะมีมากมายหลากหลาย ประเภท หมวด ยี่ห้อ และรุ่นของสินค้าทำให้การบริหารจัดการควบคุมค่อนข้างยาก และบางชนิดเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถแสดงตัวอย่างบนพื้นที่ขายได้ทั้งหมด


...
...
...
...

OTHER PRODUCT