แนะนำเพิ่มเติม          สนใจสินค้า         Business Plus on Facebook Business Plus on Youtube

BUSINESS PLUS ERP

สำหรับธุรกิจร้านขายยา(Drugstore)

       ธุรกิจร้านขายยา (Drugstore) ถือเป็นอีกทางเลือกที่เจ้าของกิจการสามารถนำมาเป็นตัวช่วยในการจัดการกระบวนการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และยังมีรายงานช่วยตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่ายๆ พร้อมรายงาน ขย. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถจัดพิมพ์บัญชียาได้อย่างง่ายและสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นร้านยาคุณภาพ ได้จากคุณสมบัติพิเศษของโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business plus ERP สำหรับธุรกิจร้านขายยา (Drugstore)


...
...
...

OTHER PRODUCT