Application for Employee & HR & Manager Self Service On Mobile Everywhere Everytime
รองรับ iOSและ Android ช่วยให้การบันทึกเอกสาร / Check In / การร้องขอ / การตรวจสอบ / การอนุมัติ / การแจ้งเตือน
เป็นเรื่องง่าย อัตโนมัติ ทุกที่ ทุกเวลา
อ่านเพิ่มเติม    ในปัจจุบันการทำงานในหลายๆ องค์กร จะมองหาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR เพื่อมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและหัวหน้างาน รวมทั้งเป็นการช่วยลดงานของฝ่ายบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่จะต้องทำซ้ำๆ หรือในส่วนที่เป็นงาน Routine โดยนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกให้มากขึ้นบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้มีการพัฒนาระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและผู้อนุมัติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการให้พนักงานสามารถ Self Service ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบถามข้อมูล, การบันทึกเวลาทำงานทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งการขอบันทึกเอกสารต่างๆ เพื่อส่งให้ผู้อนุมัติพิจารณา โดยทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ภายในระบบ Bplus HRM Connect ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งหมด ดังนี้

คุณสมบัติโดยรวมของระบบ

รองรับการบันทึกเวลาทำงาน ทั้งในและนอกสถานที่ได้ เมื่อทำการบันทึกเวลาอยู่ในระยะที่กำหนด ข้อมูลเวลาทำงาน จะเข้ามาในระบบให้อัตโนมัติบันทึกเวลา เข้าออก งานด้วยการ CHECK IN ผ่าน GPS โดยสามารถตรวจสอบพิกัดของพนักงานได้ว่าอยู่ในระยะที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งรองรับการตั้งค่าตามสาขาและไซต์งาน

พนักงานสามารถทำการร้องขอข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการทำงานของตนเองจากระบบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตนเองได้
พนักงานสามารถทำการบันทึก เวลาทำงานทั้งในและนอกสถานที่, ขอเบิกสวัสดิการ, ขอเบิกเงินสดย่อย, ขอลา, ขอล่วงเวลา, ขอเปลี่ยนกะ, ร้องขอเปลี่ยนประวัติ, แจ้งร้องเรียนต่างๆ ผ่านระบบได้คุณสมบัติโดยรวมของระบบ

  • ในการอนุมัติเอกสารสามารถกำหนดผู้อนุมัติในระบบได้ทุกประเภทเอกสาร โดยชื่อผู้อนุมัติจะเป็นคนเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ และกำหนดชื่อผู้อนุมัติได้แบบไม่จำกัด
  • ฝ่ายบุคคลสามารถ เปิด-ปิด การร้องขอข้อมูลเฉพาะบางเมนูได้ เพื่อรองรับกรณีที่บางข้อมูลยังไม่ต้องการให้พนักงานร้องขอ
  • พนักงานที่ใช้งานผ่านมือถือ สามารถทำการ Download App ได้จากใน Play Store และ App Store
  • รองรับการนำเข้าข้อมูลต่างๆที่พนักงานดำเนินการผ่านระบบ โดยสามารถนำข้อมูลที่ผ่านการอนุมัติเข้ามาในโปรแกรมเงินเดือนได้อัตโนมัติ


ฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรม

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Bplus HRM Connect กับ e-Leave, e-Welfare

ประโยชน์ได้รับของระบบ

  1. ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ติดตั้งไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  2. มีความปลอดภัยสูง เพราะไม่มีการเข้ามาเชื่อมกับฐานข้อมูลที่ใช้งานโดยตรง
  3. ลดงานของฝ่ายบุคคลในการแจ้งข้อมูลส่วนตัวต่างๆของพนักงาน
  4. หัวหน้างานตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานได้ทันที
  5. รองรับกับทุกธุรกิจของลูกค้า โดยเฉพาะธุรกิจที่ทำงานนอกสถานที่ ช่วยเรื่องการตรวจสอบเวลาได้สะดวกขึ้น
  6. รองรับการทำงานแบบ Self Service เพื่อให้พนักงานสามารถร้องขอข้อมูลหรือทำการบันทึกเอกสารต่างๆผ่านระบบได้ครบถ้วน

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

Line ID : @businessplushrm

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39
ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

contact@businessplus.co.th

02-880-8800, 02-880-9700
02-409-5409

สนใจสินค้า