ระบบอัจฉริยะของหัวหน้าและผู้บริหารในงาน HR
ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลสะดวก ทราบแนวโน้ม
เพื่อแก้ไข ป้องกัน อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

VDO : Bplus HRM Dashboard

ระบบอัจฉริยะของหัวหน้าและผู้บริหารในงาน HR ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลสะดวก ทราบแนวโน้มเพื่อแก้ไข ป้องกัน อย่างมีประสิทธิภาพ


    การรายงานเกี่ยวกับพนักงานเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ HR เป็นส่วนสำคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง การรายงานอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลติดตามตัวชี้วัดแรงงานที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว สามารถทราบแนวโน้มได้ตั้งแต่เนิ่นๆ BUSINESS PLUS HRM เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้พัฒนา Bplus DashBoard ในหลากหลายมุมมอง เพื่อการตรวจสอบประจำวันและในมุมมองเพื่อหัวหน้าและผู้บริหารทุกแผนกให้ได้รับข้อมูลถึงมือภายใต้มือถือหรือแท็บเล็ต ของแต่ละท่านเพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
Bplus DashBoard ช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์สถิติการขาด ลา มาสาย หรือเปรียบเทียบยอดเงินต่างๆ ของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการแจ้งเตือนในงานที่ครบกำหนดแล้ว เช่น ครบทดลองงาน มีใครบ้าง เป็นต้น รวมทั้งยังสามารถตั้งค่าให้ระบบส่งข้อมูลได้แบบอัตโนมัติตามวันที่ต้องการหรือต้องการส่งข้อมูลโดยผู้ใช้งานกำหนดเป็นครั้ง ๆ ได้ โดยการแสดงข้อมูลและรายละเอียดของการแสดงมีหลายมุมมองดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • รายละเอียดงานประจำวัน
  • รายละเอียดภาพรวมต่างๆ
  • รายละเอียดวันที่ครบกำหนด
  • รายละเอียดมุมมองผู้บริหาร
  • รายละเอียดมุมมองหัวหน้างาน


ตัวอย่างการแสดงข้อมูล

1. รายละเอียดงานประจำวัน

2. รายละเอียดภาพรวมต่างๆ

3. รายละเอียดวันที่ครบกำหนด

4. รายละเอียดมุมมองผู้บริหาร

5. รายละเอียดมุมมองหัวหน้างาน

    Bplus DashBoard จะช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลได้สะดวก สามารถทราบแนวโน้มได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

Line ID : @businessplushrm

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39
ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

contact@businessplus.co.th

02-880-8800, 02-880-9700
02-409-5409

สนใจสินค้า