+ Bplus Check Price

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ขาย ทำให้ทราบปัญหาและ
ทำการปรับปรุงคุณภาพหน้าร้าน และสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า และ เพิ่มโอกาสขาย
อ่านเพิ่มเติม

     เหมาะสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน, พนักงานขาย, พนักงานดูแลพื้นที่ขาย, PC, พนักงานดูแล Shelf หรือ ผู้จัดการร้าน เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบ และตรวจทานราคา อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่วาง และราคาที่จะแสดงที่แคชเชียร์ถูกต้องตรงกัน

  • ช่วยตรวจสอบราคาขายและแคมเปญหน้าร้าน ด้วยสมาร์ทโฟน
  • ง่าย สะดวก โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
  • แจ้งรายการผิดพลาดให้สำนักงานได้ทันที
  • รับทราบการแก้ไขและตรวจทานความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
  • พนักงานในพื้นที่ขายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการ เพิ่มมูลค่าขายและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เช่น ลูกค้าต้องการสอบถามราคาสามารถแจ้งราคา แคมเปญ โปร โมชั่นได้ทันที
  • ช่วยแจ้งสถานะสินค้าใน Shelf ว่าพร้อมขายหรือไม่ไปยังสำนักงาน เช่น ตั้งขาครบไหม หรือ สินค้าขาดขา เป็นต้น
  • กรณีกิจการที่มีหลายสาขา สามารถนำไปทำการตรวจสอบสาขา AUDIT สาขาว่าจัดสินค้าพร้อมขายหรือไม่ สินค้าราคาพิเศษมีป้ายโฆษณาสมบูรณ์ ตรงตามราคาประกาศไหม เป็นต้น

    BPLUS CHECK PRICE ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ขาย ทำให้ทราบปัญหาและทำการปรับปรุงคุณภาพหน้าร้าน และสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า และ เพิ่มโอกาสขาย

เมื่อพบรายการผิดพลาด มีขั้นตอนการแจ้งข้อผิดพลาดด้วยวิธีง่ายๆ ลดขั้นตอนการทำงาน

เมื่อพบรายการที่ผิดพลาด เช่น หน่วยผิด ราคาผิด Hot Price ผิด เป็นต้น

สรุปรายการที่ผิดพลาดไปยังสำนักงาน เพื่อทำการแก้ไข

เลือกแจ้งรายการผิดพลาดได้ เช่น แจ้งด้วย email เป็นต้น

สำนักงานใช้ Business Plus ERP ทำการแก้ไขรายการให้ถูกต้อง


ส่งข้อความแจ้งกลับไปยังสมาร์ทโฟนBplus CHECK PRICE
ระบบตรวจสอบราคาขายและแคมเปญ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

Line ID : @saleBPLUS

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39
ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

contact@businessplus.co.th

02-880-8800, 02-880-9700
02-409-5409

สนใจสินค้า