Business Plus FOOD COURT

โปรแกรมบริหารงานศูนย์อาหาร ใช้งานง่าย, เพิ่มยอดขาย,วิเคราะห์ยอดเยี่ยม User Friendly, Increase Sale Volume, Excellent Analysis มีให้ท่านเลือกใช้ใน 3 ธุรกิจคือ1.ศูนย์อาหารทั่วไป 2.โรงงาน 3.โรงเรียน

คอมมูนิตี้มอลล์

 

โรงงาน

โรงเรียน

 

     ศูนย์อาหารทั่วไปในปัจจุบัน ร้านค้าส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบกล่องเพื่อหักเงินในบัตร เพราะคิดว่าใช้ง่าย ลงทุนไม่มาก แต่จะทำให้ทราบแต่ยอดขายได้อย่างเดียว ซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถทราบประโยชน์อื่นๆ เช่น รายละเอียดของรายการอาหารยอดนิยม และขายดี หรือช่วงเวลาที่ขายดีที่คนทั่วไปนิยมทาน และถ้าต้องการทราบว่า เราควรจะจัด Promotion อย่างไร ช่วงไหน ให้ตรงใจลูกค้า แน่นอนในระบบกล่อง ไม่สามารถวิเคราะห์ รายละเอียดต่างๆ ดังกล่าว ข้างต้นได้ การเปลี่ยนแปลงระบบ Food Court ของท่านให้ทันสมัย จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารศูนย์อาหารและเจ้าของร้านค้าอย่างแน่นอน

BUSINESS PLUS FOOD COURT โปรแกรมบริหารงานศูนย์อาหาร ช่วยงานใน 3 ส่วนหลักคือ

เจ้าของกิจการ

ส่วนของสำนักงาน (Back Office)

 • สามารถจัดการบริหารงานเกี่ยวกับศูนย์อาหารได้ ตั้งแต่ รายละเอียดร้านค้า, %GP ที่ตกลงกัน และประเภทบัตรที่จะใช้ที่ศูนย์อาหาร เป็นต้น
 • กำหนดเมนูอาหารและราคาอาหาร ของแต่ละร้านค้าได้
 • บัตรที่จะนำมาใช้ที่ศูนย์อาหาร สามารถใช้บัตรบาร์โค้ดได้ และ ระบบสามารถสร้างบาร์โค้ด/รหัสบัตรได้แบบอัตโนมัติ
 • บัตรที่ใช้ในศูนย์อาหารสามารถกำหนดประเภทบัตรได้อย่างไม่จำกัด เพื่อให้และควบคุมสิทธิที่แตกต่างกัน
 • รองรับการจัดรายการหรือโปรโมชั่นได้ และสามารถจัดรายการแยกตามประเภทบัตรได้ ตลอดจนสามารถกำหนดช่วงเวลาโปรโมชั่นได้
 • รองรับบัตรโปรโมชั่นกรณีเติมเงินแล้วใช้ไม่หมด ไม่คืนเงิน เช่น มูลค่าบัตร 100 บาท จ่ายเงินเพียง 80 บาท
 • โปรโมชั่นบัตรสามารถใช้งานได้ทั้งส่วนของการเติมเงินบัตร และส่วนการใช้งานที่ร้านค้า
 • สามารถโอนยอดเงินในบัตรไปยังบัตรใบอื่นได้
 • สามารถตรวจสอบสถานะบัตร และการถือครองบัตรทำให้สามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับสต๊อกบัตรได้
 • ตรวจสอบยอดขายแต่ละร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเรียกรายงานได้ตามช่วงเวลาตัดยอดขายที่ต้องการ หรือเรียกรายงานสรุปยอดขายตามช่วงเวลาที่ต้องการได้
 • รองรับการสรุปภาษีขายได้ถูกต้อง พร้อมระบบ E-Journal
 • เชื่อมโยงกับระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP เพื่อเข้าสู่ระบบการจ่ายชำระสินค้าต่อไป
 • ข้อดี : คือสามารถพิมพ์บัตรได้เองจากเครื่องพิมพ์ธรรมดา หรือใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดมาติดที่บัตรที่ออกแบบแล้วได้

HR

ส่วนแคชเชียร์ (Front Office)

 • สามารถเติม/คืน เงินในบัตรได้
 • มีรายงานสรุปการรับเงินประจำวันของแต่ละแคชเชียร์ เพื่อควบคุมยอดเงินของแคชเชียร์
 • สามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือของบัตรได้
 • ถ้าบัตรมีปัญหาไม่สามารถใช้งานที่ร้านค้าได้ สามารถนำกลับมายังจุดแคชเชียร์เพื่อตรวจสอบ ยอดเงินคงเหลือ และออกบัตรใหม่ทดแทนให้ได้
 • สามารถกำหนดอายุของบัตรได้ เช่น มีอายุวันเดียว หรือ มีอายุ 1 เดือน สามารถนำกลับบ้านไป และนำมาใช้งานใหม่ได้ เป็นต้น
 • รองรับจุดแคชเชียร์ ในการเติม/ คืนเงินได้ หลายๆ จุด

HR

ส่วนร้านค้า (Shop)

 • มีระบบป้องกันการเข้าใช้งานผิดร้าน ด้วยรหัสเฉพาะแต่ละร้านค้า
 • รองรับการจัดแคมเปญของร้านค้า เช่น อาหารราคาปกติ 45 บาท ลดเหลือ 35 บาท เป็นต้น
 • รองรับการใช้งานต่อเครื่องบันทึกการขาย ได้มากกว่า 1 ร้านค้า
 • สามารถสอบถามยอดเงินคงเหลือของบัตรได้
 • ออกสลิปในการตัดยอดเงินและยอดเงินคงเหลือของบัตรได้ ถ้ายอดเงินในบัตรไม่เพียงพอ ต่อการชำระ สามารถชำระได้มากกว่า 1 บัตร
 • สามารถเปลี่ยนแปลงราคา หรือกดราคาได้เองนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ เพื่อรองรับการสั่งเมนูพิเศษต้องการเพิ่มเติมของลูกค้าได้
 • ตรวจสอบยอดขายของร้านค้าตนเองได้ โดยใช้รหัสลับของร้านในการตรวจสอบรายงาน

เสริมความสามารถด้วยการแจ้งเตือนไปยัง Smartphone เจ้าของศูนย์อาหารและเจ้าของร้านค้า Notifly แจ้งเตือนไปยังมือถืออย่างอัตโนมัติ เพื่อการบริหารได้ทุกที่ ทุกเวลา


จะเห็นได้ว่าระบบ BPLUS FOOD COURT โปรแกรมบริหารงานศูนย์อาหาร จะมีส่วนในการช่วยในการบริหารงานศูนย์อาหาร ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และทำให้สามารถจัดโปรโมชั่นต่างๆ ให้สู้กับคู่แข่งได้ ทราบได้ว่าร้านค้าไหนที่ไม่เป็นที่นิยม มีแนวโน้มอย่างไร เพื่อดำเนินการสนับสนุนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และท้ายที่สุดคือเพิ่มยอดขายและสร้างกำไรให้กับกิจการ

 

แผนผังแสดงขั้นตอนของการซื้อบัตรและซื้ออาหาร เครื่องดื่ม

>> ลูกค้าขอซื้อบัตร ณ จุดขายบัตรแคชเชียร์

>> แคชเชียร์ขายบัตรมูลค่าที่ลูกค้าต้องการ

>> ลูกค้าซื้ออาหารที่จุดขายร้านค้า

>> พนักงานร้านค้าบันทึกการขายตามราคาสินค้า

>> ลูกค้านำบัตรมาคืน ณ จุดแลกคืนบัตร

>> แคชเชียร์์ให้ระบบตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและจ่ายเงินคืนให้ลูกค้า

ฟุ๊ดคอด

ตัวอย่าง Slip