เข้าสู่ระบบ
ตะกร้าสินค้า
ไม่พบสินค้าในรถเข็น

เงื่อนไขการบริการ รุ่น Small SME

 • ติดตั้งฟรีที่ศูนย์บริการ 1 ครั้ง (นัดหมายล่วงหน้า 3 วันทำการ)
 • สิทธิอบรมที่ศูนย์บริการ
  • กรณีซื้อระบบ PR มีสิทธิ 1 ครั้งต่อปี (อบรมครั้งละ 1 ท่านต่อหลักสูตร)
  • กรณีซื้อระบบ PR และ TM มีสิทธิ 2 ครั้งต่อปี (อบรมครั้งละ 1 ท่านต่อหลักสูตร และ ต้องเป็นผู้เคยผ่านการอบรมระบบ PR แล้ว)
 • ปรึกษาให้คำแนะนำฟรี ในเวลาทำการเท่านั้น โดยวิธี remote หรือ ปรึกษาฟรีที่ศูนย์อี-บิซิเนส พลัส ไม่เกินครั้งละ 2 ชั่วโมง
  • กรณีซื้อระบบ PR จำนวน 2 ครั้งต่อปี ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
  • กรณีซื้อระบบ PR และ TM จำนวน 4 ครั้งต่อปี ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
  • ผู้เข้ารับการบริการต้องผ่านการอบรมที่ศูนย์บริการ หรือ ผ่านระบบ E-LEARNING และทดสอบตามระบบเรียบร้อย ก่อนเข้ารับการปรึกษา
 • วันทำการของบริษัท จ-ศ เวลา 08.30 - 17.45 น. ปรึกษาให้คำแนะนำฟรีทางโทรและไลน์ @businessplus_pr
 • ในวันหยุดทำการ เวลา 08.30 - 17.45 น. ปรึกษาให้คำแนะนำฟรี เฉพาะ ทางไลน์ @businessplus_pr
 • อบรมผ่านระบบ E-LEARNING ฟรี
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆสำหรับการติดตั้งโปรแกรม
 • รับประกัน 1 ปี

เงื่อนไขและขอบเขตการรับประกัน ลูกค้าปีแรก

ขอบเขตการรับประกัน

 • ครอบคลุมถึงการปรับรุ่นโปรแกรมฟรี โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ เท่านั้น
 • ครอบคลุมเฉพาะโปรแกรมที่ซื้อถูกต้องตามลิขสิทธิ์เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโครงสร้างข้อมูลตามรุ่นของโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ไม่รับคืนสินค้าเมื่อมีการสั่งซื้อและชำระเรียบร้อยแล้ว

ขอบเขตนอกเหนือการรับประกัน และการให้บริการ ไม่ครอบคลุมถึง

 • การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบปฏิบัติการ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ Network หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วง
 • การแก้ไขปัญหาจากข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ หรือ ฐานข้อมูล หรือ Network หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วง
 • ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ ทำให้ใช้โปรแกรมไม่ได้
 • การใช้โปรแกรมผิดจากวิธีปกติ หรือการเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ผ่านขั้นตอนปกติโดยโปรแกรม
 • การปรับรุ่นโปรแกรมผิดวิธี หรือโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
 • ความต้องการใดๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมมาตรฐานและรายงานมาตรฐาน
 • โปรแกรมเสริมที่พัฒนาโดยลูกค้า หรือความผิดพลาดจากการใช้โปรแกรมนั้น
 • รายงานที่พัฒนาโดยลูกค้า หรือความผิดพลาดจากการใช้รายงานนั้น

รายละเอียดสิทธิประโยชน์

 1. ปรับเปลี่ยนรุ่นโปรแกรม ตลอดระยะเวลาประกัน ฟรี (Download เวอร์ชั่นใหม่ จากหน้าเว็บเท่านั้น)
 2. บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์, E-mail, แฟกซ์, ในเวลาทำการ ฟรี
 3. การให้บริการทางโทรศัพท์ ทางบริษัทฯ จะให้บริการแนะนำปรึกษาด้านโปรแกรม ทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า
 4. กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ทันที เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อให้คำแนะนำกลับท่าน
 5. บริการทาง line@ นอกเวลาทำการ ฟรี ในวันหยุดบริษัท เวลา 08.30 - 17.45 น.
 6. บริการพิเศษโดย Online ผ่าน VNC หรือ Remote Computer ในเวลาทำการ ฟรีตามสิทธิระบบที่ซื้อ (บริการเบื้องต้น)*
 7. ส่งข้อมูลมาตรวจเช็ค ฟรี**
 8. การ Onsite นอกสถานที่/ตรวจสอบข้อมูลนอกสถานที่  (มีค่าใช้จ่าย เพิ่ม)
 9. บริการอบรมที่ศูนย์บริการตามหลักสูตร มาตรฐาน ของบริษัท (จองอบรมพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านหน้า Website)
 10. สามารถเข้าสัมมนาพิเศษ/อบรมสัญจร/สัมมนาความรู้ต่าง ๆ (ถ้ามี) จะได้รับส่วนลดพิเศษ
 11. ลิขสิทธิ์โปรแกรมเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะบุคคลหรือกิจการที่สั่งซื้อ ไม่สามารถโอนย้ายลิขสิทธิ์ได้ ยึดตามเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีที่ลงทะเบียน

*การบริการเบื้องต้น หมายถึง การบริการตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลโดยพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าสามารถทำการบริการโดยการ Remote ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเทคนิคและระยะเวลาในขณะนั้น กรณีที่ไม่สามารถบริการเบื้องต้นได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ ลูกค้าอาจจะต้องให้เข้าไปบริการ Onsite โดยมีเงื่อนไขค่าบริการตามมาตรฐานบริษัทฯ หรือเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการค่าบริการตามมาตรฐานบริษัท

**ส่งข้อมูลมาตรวจเช็ค ฟรี

- ท่านสามารถนำข้อมูลที่มีปัญหาส่งมายังศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบให้คำแนะนำได้โดยไม่เสียค่าบริการ

- กรณีท่านไม่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์บริการได้ บริษัทฯ ยินดีส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขปัญหาและแนะนำให้ท่าน โดยท่านต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้กับบริษัทฯ ตามเงื่อนไขและข้อตกลง ตลอดจนนัดหมายล่วงหน้าในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ (8.30-17.45 น.)