เข้าสู่ระบบ
ตะกร้าสินค้า
ไม่พบสินค้าในรถเข็น

วิธีการชำระเงิน Small sme

 

วิธีการชำระเงิน

1. จำนวนยอดที่ต้องชำระมีรายละเอียดดังนี้

   • กรณีนิติบุคคลที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย
     1.1. Business Plus HRM รุ่น Small SME (PR)
         (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

PR 7,500 บาท
หัก ณ ที่จ่าย   1.5% 112.5 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  525 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 7,912.5 บาท

 

 

     

     1.2. Business Plus HRM รุ่น Small SME (PR+TM)
         (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

PR+TM 15,000 บาท
หัก ณ ที่จ่าย   1.5% 225 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,050 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 15,825 บาท

 

 

     

     1.3. Business Plus HRM รุ่น Small SME (PR+DK)
         (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

PR+DK 9,000 บาท
หัก ณ ที่จ่าย   1.5% 135 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 630 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 9,495 บาท

 

 

     

     1.4. Business Plus HRM รุ่น Small SME (PR+TM+DK)
         (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

PR+TM+DK 17,000 บาท
ส่วนลด   3% 500 บาท
หัก ณ ที่จ่าย   1.5% 247.5 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,155 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 17,407.5 บาท

 

 

     

 

     1.5. Business Plus HRM รุ่น Small SME (DK)ซื้อเพิ่มภายหลัง
         (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

 

PR 2,000 บาท
หัก ณ ที่จ่าย   1.5% 30 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 140 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 2,170 บาท

 

 

   

   • กรณีบุคคลธรรมดา/ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
     1.6. Business Plus HRM รุ่น Small SME (PR)
         (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

PR 7,500 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 525 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 8,025 บาท

 

     

   

    1.7. Business Plus HRM รุ่น Small SME (PR+TM)
         (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

PR+TM 15,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,050 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 16,050 บาท

 

     

   

    1.8. Business Plus HRM รุ่น Small SME (PR+DK)
         (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

PR+DK 9,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 630 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 9,630 บาท

 

     

   

    1.9. Business Plus HRM รุ่น Small SME (PR+TM+DK)
         (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

PR+TM+DK 17,000 บาท
ส่วนลด   1.5% 250 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,155 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 17,905 บาท

 

     

   

    1.10. Business Plus HRM รุ่น Small SME (DK)ซื้อเพิ่มภายหลัง
         (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

PR 2,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 140 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 2,140 บาท

 

 

 

2. ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีในนาม

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

เลขที่บัญชี (ไม่รวมค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด)

 ฺBBL ธนาคารกรุงเทพ  สาขาตลิ่งชัน
      บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  211-0-50195-0
 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาปิ่นเกล้า
      บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  094-2-15505-0
 KBank ธนาคารกสิกรไทย   สาขาบางขุนนนท์
      บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  753-2-10968-4
 kringsri ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาถนนบรมราชชนนี(ตลิ่งชัน)
      บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  387-1-26181-1


3. แจ้งการชำระผ่านหน้าเว็บไซต์
สามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่ เมนู "แจ้งชำระเงิน"
http://www.businessplus.co.th/HRMstore/index.php/payment

4. โดยกรอกรายละเอียดการโอนเงิน พร้อมแนบภาพดังนี้
    4.1.กรณีนิติบุคคล แนบเอกสารดังนี้
       4.1.1.เอกสารการโอนเงิน
       4.1.2.หนังสือรับรองบริษัท
       4.1.3.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกในนาม
             บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
             (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105543096568)

            12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน
             เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
             
    4.2.กรณีบุคคลธรรมดา แนบเอกสารดังนี้
        4.2.1.เอกสารการโอนเงิน
        4.2.2.บัตรประชาชน ตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อ

5. หรือสามารถส่งเอกสารตามข้อ 2 มาที่ E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ FAX มาที่ 02 424 0972

6. การจัดส่งสินค้าภายใน 5 วัน หลังบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยและจะทำการโทรแจ้งยืนยันให้กับท่าน