Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /var/www/vhosts/businesstech.co.th/httpdocs/HRMstore/libraries/src/Http/Transport/CurlTransport.php on line 204
วิธีการชำระเงิน รุ่น MiniHRM
เข้าสู่ระบบ
ตะกร้าสินค้า
ไม่พบสินค้าในรถเข็น

วิธีการชำระเงิน MiniHRM

 

วิธีการชำระเงิน

1. จำนวนยอดที่ต้องชำระมีรายละเอียดดังนี้

   • กรณีนิติบุคคลที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย
     1.1. Business Plus HRM รุ่น MiniHRM (PR)
         (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

PR 3,700 บาท
หัก ณ ที่จ่าย   1.5% 55.5 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  259 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 3,903.5 บาท

 

 

   

   

   • กรณีบุคคลธรรมดา/ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
     1.2. Business Plus HRM รุ่น MiniHRM (PR)
         (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

PR 3,700 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 259 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 3,959 บาท

 

 

 

2. ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีในนาม

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

เลขที่บัญชี (ไม่รวมค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด)

 ฺBBL ธนาคารกรุงเทพ  สาขาตลิ่งชัน
      บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  211-0-50195-0
 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาปิ่นเกล้า
      บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  094-2-15505-0
 KBank ธนาคารกสิกรไทย   สาขาบางขุนนนท์
      บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  753-2-10968-4
 kringsri ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาถนนบรมราชชนนี(ตลิ่งชัน)
      บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  387-1-26181-1


3. แจ้งการชำระผ่านหน้าเว็บไซต์
สามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่ เมนู "แจ้งชำระเงิน"
http://www.businessplus.co.th/HRMstore/index.php/payment

4. โดยกรอกรายละเอียดการโอนเงิน พร้อมแนบภาพดังนี้
    4.1.กรณีนิติบุคคล แนบเอกสารดังนี้
       4.1.1.เอกสารการโอนเงิน
       4.1.2.หนังสือรับรองบริษัท
       4.1.3.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกในนาม
             บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
             (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105543096568)

            12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน
             เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
             
    4.2.กรณีบุคคลธรรมดา แนบเอกสารดังนี้
        4.2.1.เอกสารการโอนเงิน
        4.2.2.บัตรประชาชน ตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อ

5. การจัดส่งสินค้าภายใน 5 วัน หลังบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยและจะทำการโทรแจ้งยืนยันให้กับท่าน