สิทธิประโยชน์

Business Plus มอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายให้กับลูกค้า ตั้งแต่สิทธิประโยชน์ในปีแรกที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของ Business Plus รวมไปถึงสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมและบริการหลังการขาย

เงื่อนไขการให้บริการ

การบริการพิเศษที่อำนวยความสะดวกต่างๆ และเงื่อนไขในการให้บริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

การให้บริการนอกเวลาทำการ เงื่อนไขการให้บริการ VNC การบริการหลังการขาย