สัมมนาพิเศษประจำปี 2560 Business Plus ERP ทิศทาง Business Plus กับ Thailand 4.0