Business Plus ดำเนินธุรกิจมายาวนานมากกว่า 30 ปี เราภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาจัดจำหน่ายและให้บริการ POS เป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย และทำให้ลูกค้าจำนวนมากเติบโตอย่างต่อเนื่อง BUSINESS PLUS เป็นผู้นำในโปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง,การเงินและบัญชีสำเร็จรูป พร้อมการบริหารงานค้าปลีก (Point of Sale) ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ครบสมบูรณ์จบงานภายใต้ BUSINESS PLUS ผู้ใช้ไม่ต้องใช้โปรแกรมหลาย ๆ ตัวมาเชื่อมโยงกันซึ่งจะใช้เวลาการทำงานมากและได้ผลไม่คุ้มค่า 

            BUSINESS PLUS พัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยทักษะ และความชำนาญจากรุ่นดอสที่ทราบความต้องการของลูกค้า จากการใช้งานจริงมาสู่รุ่นวินโดว์อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเน้นคุณภาพโปรแกรม และการบริการเป็นหลัก พัฒนาจนมีชื่อเสียงในท้องตลาดเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ การันตรีคุณภาพด้วยมาตรฐานและรางวัลต่าง ๆ เช่น การรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 มาตรฐาน UKAS จาก BM TRADA REGISTRAR THAILAND CO.,LTD. , ลูกค้า Business Plus ได้รับรางวัลชนะเลิศ ''โล่พระอาทิตย์ทองคำ'' ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทย ได้อย่างเป็นเลิศ 2 ปีซ้อน จัดโดย SIPA ร่วมกับ ATSI และ Software Park เป็นต้น
            บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด คงจะดำเนินงานมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้ ถ้าขาดลูกค้าสำคัญที่ให้เกียรติไว้วางใจใน BUSINESS PLUS ERP & POS ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ DOS สู่ WINDOWS มาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานมากว่า 30 ปี ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เราจะเติบโตไปด้วยกัน

สหไทยดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

สุราษฎร์ธานี กว่า 23 ปี กับการสนับสนุน 
BUSINESS PLUS ตั้งแต่ปี 2536

นานาภัณฑ์ และ แคทวัน

ยโสธร กว่า 23 ปี กับการสนับสนุน
BUSINESS PLUS ตั้งแต่ปี 2536

แจ่มฟ้าพลาซ่า

ลำพูน กว่า 22 ปี กับการสนับสนุน
BUSINESS PLUS ตั้งแต่ปี 2537

แฟรี่พลาซ่า

ขอนแก่น กว่า 22 ปี กับการสนับสนุน
BUSINESS PLUS ตั้งแต่ปี 2537

โอเชี่ยนช้อปปิ้งมอลล์

ชุมพร กว่า 22 ปี กับการสนับสนุน
BUSINESS PLUS ตั้งแต่ปี 2537

ไดอาน่า ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

หาดใหญ่ สงขลา และปัตตานี กว่า 21 ปี 
กับการสนับสนุน BUSINESS PLUS ตั้งแต่ปี 2538

โอเชี่ยนช้อปปิ้งมอลล์

ภูเก็ต กว่า 20 ปี กับการสนับสนุน
BUSINESS PLUS ตั้งแต่ปี 2539