BUSINESS PLUS POS เหมาะสำหรับธุรกิจค้าส่ง Discount Store หรือ Hypermarket ซึ่งเน้นขายสินค้าราคาถูกปริมาณมาก จัดแคมเปญ ลด แลก แจก แถม เพื่อกระตุ้นความอยากซื้อกับลูกค้าได้ BUSINESS PLUS เป็นสุดยอดเครื่องมือสำหรับกิจการค้าส่งโดยเฉพาะ การจัดแคมเปญโปรโมชั่นต่าง ๆ เพิ่มยอดขายโดยการจัดรายการในรูปแบบต่างๆ เช่น ซื้อสินค้าครบแพ็ค ได้ราคาพิเศษ หรือ แถม ได้หลากหลายวิธี เช่น

 • สินค้าแต่ละสีราคา 15 บาท ซื้อครบ 3 ชิ้นคละสีได้ราคาพิเศษเหลือ 40 บาท หรือ ซื้อครบ 2 ชิ้นแถม 1 ชิ้น เป็นต้น

 • สินค้าชนิดเดียวกัน ตามจำนวนเป็นขั้น ยิ่งซื้อมากได้แถมมาก ซื้อครบตามจำนวน จะได้แถมสินค้านั้น ตัวอย่าง ซื้อสินค้า A 1 ชิ้น ไม่แถม ซื้อสินค้า A 2 ชิ้น แถมสินค้า A 1 ชิ้น

 • ยิ่งซื้อมากได้ส่วนลดเพิ่ม ซื้อครบตามจำนวน จะได้ส่วนลดเพิ่มมากขึ้นตามระดับ เช่น ซื้อ 2 ชิ้นขึ้นไปลด 50%

 • ยิ่งซื้อมากราคาต่อหน่วยยิ่งลด ซื้อครบตามจำนวนราคาต่อหน่วยจะลดลงตามระดับ

 • การทำโปรโมชั่นและแคมเปญ สินค้าหลายชนิดร่วมกัน (ครบตามจำนวน) ซื้อสินค้าครบชนิดและจำนวนตามที่กำหนดจะได้ของแถม เช่น ซื้อ A 1 ชิ้น +B 1 ชิ้น + C 1 ชิ้น ได้แถม Z 1 ชิ้น ตัวอย่างซื้อแชมพูและครีมนวดผม อย่างละ 1 ขวดพร้อมกันจะได้ สิทธิเลือกของแถม เป็นครีมอาบน้ำ หรือ ครีมกันแดด

 • ซื้อสินค้าครบชนิดและจำนวนตามที่กำหนด จะได้ สิทธิเลือกแลกซื้อ สินค้า ซื้อ A 1 ชิ้น +B 1 ชิ้น + C 1 ชิ้น ได้สิทธิแลกซื้อ Y หรือ Z 1 ชิ้น ในราคา 1 บาท

         รองรับการมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าประจำ เช่น การมอบบัตรส่วนลด หรือบัตรสะสมต้ม เพื่อแลกซื้อสินค้าเป็นแนว ทางในการ สร้างจุดขายของร้าน และขยายฐานลูกค้าใหกว้างขวางยิ่งขึ้น
         สามารถแบ่งแยกกลุ่มสินค้าได้อย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อการรายงานวิเคราะห์ ยอดขายและเจาะลึกลงไปว่าตัวไหนมีแนวโน้วเติบโต ตัวไหนของกลุ่มมีแนวโน้ม ถดถอย เป็นต้น มีรายงานเพื่อการบริหารให้ผู้บริหารทั้ง วิเคราะห์สินค้าตามลำดับความสำคัญ, สินค้าขายที่ขาดทุน,อายุสินค้าที่ไม่ได้ขาย, แนวโน้มของสินค้า

โปรโมชั่น / แคมเปญ
โปรแกรมสามารถทำได้หลายวิธี

กรณี Promotion สินค้าชนิดเดียวกัน

        1. Repack  ใช้ในกรณีสินค้านั้นเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน  แต่มีหลายขนาดบรรจุ  ดังนั้นเมื่อซื้อครบขนาดบรรจุที่ใหญ่ขึ้น  โปรแกรมสามารถ นำราคาของขนาดบรรจุที่ใหญ่ขึ้นมาขายแทน เช่น นมจืด 6 กล่อง *@10 = 60 บาท แต่นมกล่องชนิดเดียวกันนี้ 1 แพ็คมี 6 กล่องขายในราคา 55 บาท ดังนั้น โปรแกรมจะคิดราคาที่ 55 บาท เป็นต้น โดยการ Repack นี้สามารถทำได้ไม่จำกัดระดับ เช่นอาจมีราคาโหล ราคาหีบ โปรแกรมจะสามารถจัดการจัดหาราคาที่ต้องการได้เอง ในการหาราคาที่เกิดจากการ Repack นั้น โปรแกรมยังแยกย่อยอีก 2 วิธี คือ
        - แบบราคาก้าวหน้า คือ คิดราคาตามแพ็คที่ซื้อ เช่น ซื้อ 31 กล่อง จะคิดราคา เท่ากับ 2 โหล + 1 แพ็ค6 + 1 กล่อง
        - แบบราคาต่ำสุด คือ คิดราคา 31*ราคาต่อหน่วยของโหล (Option)

        2. โปรแกรมรองรับการขายคละสี สามารถขายสินค้าชนิดเดียวกันได้โดยคละสีได้ เช่น กรณีนมตามตัวอย่าง ข้างต้น
โปรแกรมสามารถรองรับเรื่องการ ทำโปรโมชั่นนมจืดปนนมรสหวาน ร่วมกันได้ (Option)

        3. แถมสินค้าเมื่อซื้อครบจำนวน ใช้กรณีสินค้านั้นเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุ จะได้แถมสินค้าชนิดเดียวกัน โดยของแถมจะได้เพิ่มเป็นระดับ เช่น ซื้อครบ 2 แถม 1 และ ซื้อครบ 20 แถม 6 เป็นต้น 

กรณี Promotion สินค้าต่างชนิดกัน

        4. ส่วนลดมากขึ้นตามจำนวนสินค้าที่มากขึ้น ใช้กรณีสินค้านั้นเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุ จะได้ส่วนลดเพิ่มมากขึ้นเป็นระดับ เช่น สินค้าราคาชิ้นละ 10 บาท ซื้อ 1-2 ชิ้น ไม่มีส่วนลด ถ้าซื้อตั้งแต่ 3-6 ชิ้น จะได้ส่วนลด 2% ถ้าซื้อตั้งแต่ 7-10 ชิ้น จะได้ส่วนลด 3% เป็นต้น

        5. ราคาต่อหน่วยลดลงเมื่อจำนวนสินค้ามากขึ้น ใช้กรณีสินค้านั้นเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุเวลาราคาต่อหน่วยจะลดลงเป็นระดับ เช่น สินค้าราคาชิ้นละ 10 บาท ซื้อ1-2 ชิ้น จะราคา 10 บาท ถ้าซื้อตั้งแต่ 3-6 ชิ้น จะได้ราคา 9 บาท ถ้าซื้อตั้งแต่ 7-10 ชิ้น จะได้ราคา 8 บาท เป็นต้น

        6. การทำโปรโมชั่นสินค้าชนิดเดียวกันนี้ โปรแกรมสามารถแสดงข้อความบนจอ เพื่อแคชเชียร์ทราบขณะบันทึกขาย เพื่อให้แคชเชียร์ช่วยเชียร์สินค้าระหว่างคิดเงินได้

        7. ซื้อสินค้าจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะได้สินค้าอะไรเป็นของแถม โดยสินค้าที่เป็นของแถมนั้นเป็นสินค้าที่ขายปกติในร้าน เช่น ซื้อ A 3 ชิ้น ซื้อ B 2 ชิ้น ซื้อ... จะได้ Z 2 ชิ้น เมื่อสแกนสินค้าทั้งรายการซื้อและรายการแถมโปรแกรมจะคำนวณยอดชำระ หักรายการแถมโดยอัตโนมัติ

        8. ซื้อสินค้าจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะสามารถแลกซื้อสินค้าที่กำหนดในแคมเปญได้ในราคาพิเศษ โดยสินค้าที่แลกซื้อนั้นเป็นสินค้าที่ขายปกติในร้าน และอ่านไปพร้อมสินค้าอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะคิดราคาสินค้าแลกซื้อตามที่กำหนดหากซื้อไม่ครบจะขายราคาปกติ โดยแสดงให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนและรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัดสต๊อกอย่างถูกต้อง

        9. ซื้อสินค้าจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะสามารถได้อะไรเป็นของสมนาคุณ ของสมนาคุณไม่ใช่สิ่งที่ขายปกติในห้าง ดังนั้นไม่ต้องอ่าน พร้อมสินค้าอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะแสดงข้อความบนจอภาพ เพื่อให้แคชเชียร์แจ้งลูกค้าหรือพิมพ์ลงท้ายบิลเพื่อให้ลูกค้าไปแลกของสมนาคุณที่เคาน์เตอร์

        10. ซื้อสินค้ามูลค่าครบตามที่ระบุ จะได้สินค้าอะไรเป็นของแถมโดยสินค้าที่เป็นของแถมนั้นเป็นสินค้าที่ขายปกติในห้าง และอ่านไปโดยแสดงให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน และรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัดสต๊อกอย่างถูกต้อง เช่น ซื้อ A ซื้อ B ซื้อ... รวมมูลค่าครบ 1,000 บาท จะได้ Z 2 ชิ้น เป็นต้น

        11. ซื้อสินค้ามูลค่าครบตามที่ระบุ จะสามารถแลกซื้อได้สินค้าอะไรโดยสินค้าที่แลกซื้อนั้นเป็นสินค้าที่ขายปกติในห้าง และอ่านไปพร้อมสินค้าอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะคิดราคาสินค้าแลกซื้อตามที่กำหนด หากซื้อไม่ครบจะขายราคาปกติ โดยแสดงให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน และรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัดสต๊อกอย่างถูกต้อง

        12. ซื้อสินค้ามูลค่าครบตามที่ระบุ จะสามารถได้อะไรเป็นของสมนาคุณ ของสมนาคุณนั้นไม่ใช่สิ่งที่ขายปกติในห้าง ดังนั้นไม่ต้องอ่านพร้อมสินค้าอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะแสดงข้อความบนจอภาพ เพื่อให้แคชเชียร์แจ้งลูกค้าหรือพิมพ์ลงท้ายบิลเพื่อให้ลูกค้าไปแลกของสมนาคุณที่เคาน์เตอร์

        13. นาทีทอง
        - กำหนดนาทีทอง หรือ Hot Price ได้ และสามารถระบุช่วงวันที่ช่วงเวลา และสาขาที่จะจัดนาทีทองได้
        - การกำหนดนาทีทอง สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ และไม่จำกัดจำนวนแคมเปญ

        14. สามารถกำหนดช่วงเวลา การทำโปรโมชั่นสินค้าหลายชนิดร่วมกันได้

        15. สามารถกำหนด Promotion ส่วงหน้าได้ 

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพิ่มเวลาให้สามารถบริการได้มากขึ้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะปัจจุบันลูกค้ามีโอกาสเลือกมากขึ้น เช่น จากการลดเวลาการจัดรายการหรือการทำโปรโมชั่นล่วงหน้า ลดการใช้ป้ายบาร์โค้ด เพื่อความรวดเร็วในการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานโดยจัดทำ ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ที่ SHELF หรือที่หัวชั้นแทน สุดท้ายมีเวลาเหลือมากขึ้นมาเพื่อไปให้บริการลูกค้า

 • ลดช่องทางทุจริต สินค้าทุกตัวกำหนดราคาที่โปรแกรม แสดงราคาทันทีที่อ่านป้ายบาร์โค้ด ป้องกันการแก้ไขราคาขายสินค้า

 • ขั้นตอนการทำงานสามารถควบคุมได้ มีระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • รู้ความต้องการลูกค้าได้ดีขึ้น ทราบสินค้าขายดีแต่ละหมดวหมู่ , ทราบรายการสินค้าไม่เคลื่อนไหวหรือขายต่ำในแต่ละหมวดหมู่ เพื่อดำเนินการทางการตลาดที่ถูกต้องและเพิ่มยอดขาย

 • รองรับกลยุทธ์ด้านราคา การจัดโปรโมชั่นพิเศษที่เหมาะสม

 • สามารถสร้างความคุณค่าของสินค้าหรือบริการของเราให้ได้ใจลูกค้า เช่น ระบบสมาชิก ที่สะสมแต้มแลกส่วนลดหรือแลกของรางวัล

 • เจ้าของร้านหรือผู้บริหาร มีเวลาสำหรับการบริหารจัดการและพักผ่อนมากขึ้น เจ้าของร้านทราบกระแสเงินสดเขา และออกจากร้าน

 • รองรับการมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าประจำ เช่น การมอบบัตรส่วนลดหรือบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกซื้อสินค้า ทั้งนี้เป็นแนวทางในการ สร้างจุดขายของร้าน และขยายฐานลูกค้าให้ก้วางขวางยิ่งขึ้น

 • เมื่อเชื่อมโยงเขาสู่ระบบบริหารสินค้าคงคลัง สามารถช่วยลดการสั่งซื้อสินค้าในสินค้าที่ไม่มียอดและสั่งซื้อในเวลาที่เหมาะสมกับ ความต้องการและปริมาณไม่มากเกินลดการลงทุนซื้อสินค้ามากเกินความจำเป็น และไม่สามารถขายได้ลดปัญหาการเก็บสินค้าน้อยเกินไป อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาซื้อสินค้าได้ตามที่ต้องการเมื่อถึงเวลาขาย

1. ลักษณะงานขาย

  1.1. รองรับงานขายทั้งแบบขาย 24 ชั่วโมง และแบบเปิด-ปิดเป็นเวลา
  1.2. รองรับทั้งขายโดยใช้สแกนเนอร์อ่านบาร์โค้ดหรือกดรหัสสินค้าจากแป้นพิมพ์ได้
  1.3. กำหนด ฮอตคีย์ สำหรับสินค้าที่ใช้ประจำได้
  1.4. ขายสินค้าที่มีทศนิยม เช่น กิจการขายผ้า หรือ กิจการที่มีการชั่งขายด้วยเครื่องชั่งพื้นฐาน เป็นต้น
  1.5. รองรับการขายสินค้าผ่านเครื่องชั่งที่พิมพ์บาร์โค้ดได้ โดยสามารถอ่านป้ายบาร์โค้ดเครื่องชั่งรูปแบบ 13 หลัก ที่ประกอบด้วยรหัสสินค้าและราคา หรือ 18 หลักที่ประกอบด้วย รหัสสินค้า ราคา และน้ำหนักได้
  1.6. รองรับการขายสินค้าที่ต้องระบุเลขที่ประจำตัวสินค้า (Serial Number) เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
  1.7. รองรับการขายสินค้าที่จัดประกอบกันเป็นชุดหรือ Set เช่น กระเช้าปีใหม่, ชุดสังฆทาน เป็นต้น และสามารถบันทึกรายละเอียดส่วนประกอบในชุด เพื่อนำไปตัดสต็อกต่อไป
  1.8. สามารถบันทึกการแถมสินค้าได้
  1.9. รองรับการขายสินค้าของกิจการกับชาวต่างชาติได้ โดยสามารถบันทึกเลขที่หนังสือเดินทาง, ชื่อผู้โดยสาร, พาสปอร์ตและเที่ยวบินได้ พร้อมจัดทำเอกสารประกอบ VAT Refund

2. การแก้ไขรายการขายและการคืนสินค้า

  2.1. การแก้ไขรายการขาย ผู้ใช้สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานเองทั้งอนุญาตและไม่อนุญาต ทั้งแบบต้องมีกุญแจ หรือมีรหัสผ่าน หรือมีทั้งคู่ โดยการกระทำการที่เกิดขึ้นมีการเก็บบันทึกอย่างชัดเจน สามารถเรียกวันเวลาที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบได้ เช่น การแก้ไขรายการขายในบิล การยกเลิกบิลระหว่างขาย เป็นต้น
  2.2. การคืนสินค้านอกบิล มีการควบคุมแยกต่างหากจากการแก้ไขในบิล
  • การคืนสินค้า สามารถคืนในรูปเงินสด หรือ เอกสาร หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่แก่ลูกค้าได้
  • ในการคืนเงินสดแก่ลูกค้าที่คืนสินค้า มีระบบ Password ให้สิทธิได้

3. การชำระ

  3.1. ชำระค่าสินค้าได้ทั้งเงินสด, บัตรเครดิต, เช็ค, คูปอง, ฯลฯ
  3.2. รองรับประเภทการชำระเงินใน 1 ใบเสร็จได้หลายชนิกเช่น รับเงินสดร่วมกับคูปองหลาย ๆ ชนิด เป็นต้น
  3.3. สามารถกำหนดยอดเงินขั้นต่ำที่สามารถชำระโดยบัตรแต่ละประเภทได้ เช่น รับชำระผ่านบัตรเครดิตต้องมียอดซื้อตั้งแต่ 300 บาทเป็นต้น
  3.4. สามารถกำหนดคิดค่าธรรมเนียมการชำระโดยบัตรเครดิตได้
  3.5. กำหนดได้ว่าถ้าชำระเกินยอดขายจะไม่ทอนเงิน เช่น คูปอง, บัตรกำนัล ฯลฯ
  3.6. รับชำระด้วยเงินสกุลต่างประเทศได้
  3.7. มีรายงานหลากหลายในการสรุปการชำระ
  3.8. รองรับการรับเงินทอน นำส่งเงิน การทอนเงิน การเปิดลิ้นชัก
   3.8.1. สามารถบันทึกยอดเงินทั้งรูปแบบจำนวนเงิน หรือ จำนวนธนบัตร
   3.8.2. สามารถบังคับให้ปิดลิ้นชักก่อนขาย
   3.8.3. สามารถไม่อนุญาตให้เปิดลิ้นชักหากไม่มีการขาย
   3.8.4. มีรายงานแสดงพฤติกรรมการเปิดลิ้นชัก

4. การตั้งราคาขาย

  4.1. การตั้งราคาขายและการเปลี่ยนราคาจากสำนักงาน (Price Change)
  • อำนวยความสะดวกในการตั้งราคาขาย ด้วยเครื่องมือหลายๆ รูปแบบ
  • สินค้าแต่ละตัวสามารถมีราคาขายได้มากกว่า 1 ราคา เช่น ราคาทั่วไป ราคาพิเศษ และ ราคาสมาชิก เป็นต้น
  • สามารถกำหนดวิธีการปัดเศษภายหลังการปรับราคาอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดได้เอง
  • สามารถบันทึกการปรับราคาล่วงหน้าลงในตาราง จากนั้นจะมีโปรแกรมทำการนำราคาที่บันทึกไว้ไปปรับปรุงฐานข้อมูลในวันเวลาที่กำหนด
  4.2. รายงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคา
  • รายงานการเปลี่ยนราคาสามารถเรียกพิมพ์ได้ทั้งที่คอมพิวเตอร์หลังร้านหรือพิมพ์ที่เครื่อง POS การพิมพ์รายงาน เปลี่ยนราคาที่ POS จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแจ้งให้สาขา หรือ POS ที่ไกลให้ทราบว่ามีราคาอะไรบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงจากนั้นผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดการทำการปรับ Shelf Tag หรือ Show Tag ได้

5. ส่วนลด

        การให้ส่วนลดทุกกรณี ผู้ใช้สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานเองทั้งอนุญาตและไม่อนุญาต ทั้งแบบต้องมีกุญแจ หรือมีรหัสผ่าน หรือมีทั้งคู่ โดยการกระทำที่เกิดขึ้นมีการเก็บบันทึกอย่างชัดเจน สามารถเรียกวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบได้

  5.1. ส่วนลด % และลดบาท ต่อรายการ
  5.2. ส่วนลด % และลดบาท รวมทั้งบิลได้
  5.3. ส่วนลดเป็นคูปองทั้งคูปองจากห้างและคูปองจากผู้จำหน่าย
  5.4. กำหนดระดับส่วนลดสูงสุดของแต่ละประเภทส่วนลดได้
  5.5. มีการปัดเศษทศนิยมส่วนลด
  5.6. โปรแกรมแยกการลดโดยคูปองและการชำระโดยคูปองอย่างชัดเจน ทั้งวิธีการสรุปยอดขายและการลงบัญชีโดยการเชื่อมโยงกับระบบบัญชีบริหาร BUSINESS PLUS ERP

6. การพักบิล

  6.1. สามารถเก็บรายการขายได้ชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนไปขายให้กับลูกค้ารายอื่นได้ก่อน (พักบิลขณะขายได้)
  6.2. จำนวนบิลที่พักสามารถพักได้ไม่จำกัด และแสดงจำนวนบิลที่พักไว้ได้
  6.3. มีการเตือนการไม่ได้ปิดบิลที่่พักทั้งบนจอภาพและรายงาน
  6.4. มีรายงานแสดงพฤติกรรมการพักบิล เช่นพักซ้ำ พักแล้วแก้ไขรายการพักแล้วยกเลิกบางรายการ หรือ พักแล้วยกเลิกบิล

7. การสอบถามราคา

        สามารถสอบถามราคาขายหรือแคมเปญขณะขายได้ที่แคชเชียร์

8. รูปแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ

  8.1. รูปแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อเป็นตามมาตรฐานกรมสรรพากร
  8.2. สามารถกำหนดรูปแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อได้เอง
  8.3. สามารถพิมพ์บิลซ้ำเป็นสำเนาได้
  8.4. การพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อจะพิมพ์ทันทีที่ Scan สินค้าหรือพิมพ์เป็นหน้าที่เดียว หลังจบการขาย
  8.5. รองรับการทำ Electronic Journal (EJ)

9. การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแคชเชียร์และลูกค้า

      ในโปรแกรมมีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแคชเชียร์และลูกค้าโดย 

  9.1. เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าบางประเภท โปรแกรมสามารถแสดงข้อความความปราถนาดี ความหวังดี เพื่อให้แคชเชียร์ได้อ่านและบอก เช่น ให้เชียร์สินค้า เมื่อซื้อกาแฟ ก็บอกว่าไม่ซื้อคอฟฟี่เมทด้วยหรือคะ/ครับ
  9.2. ช่วยแจ้งโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ซื้อนม 4 กล่องกล่องละ 10 บาทหากช่วงนี้นมมีโปรโมชั่น โปรแกรมสามารถแจ้งข้อความบนจอ เช่นแนะนำลูกค้าซื้อเพิ่มเป็น 6 กล่อง จะเหลือกล่องละ 9 บาท เป็นต้น โดยส่วนนี้ผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกข้อความที่แจ้งนี้ โปรแกรมจะทำการแจ้งให้อัตโนมัติ
  9.3. แสดงความยินดีกรณีวันเกิดสมาชิก เป็นต้น

10. การตรวจสอบและการปิดงานประจำวัน

  10.1. มีรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายมากมาย ทั้งสรุปยอดขายตามวันตามเครื่อง ตามแคชเชียร์ ฯลฯ
  10.2. มีรายงานสรุปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินที่รับชำระ เช่น สรุปยอด เงินตามประเภท ตามแคชเชียร์ ฯลฯ
  10.3 มีรายงานแสดงสรุปสินค้า เช่น สรุปสินค้ารหัสซื้อขายตาม SKU ตามหมวด ตามยี่ห้อ
  10.4. มีรายงานวิเคราะห์การขายตามวัน เวลา ตามเครื่อง หรือตามแคชเชียร์
  10.5. รายงานแสดงเปรียบเทียบยอดเงินที่รับ กับยอดเงินที่นำส่ง
  10.6. รายงานพฤติกรรมแปลกๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
  10.7. รายงานที่จำเป็นบางส่วนสามารถพิมพ์ได้ทั้งที่เครื่อง POS และได้ทั้งที่เครื่องพิมพ์หลังร้าน

11. โปรแกรมพิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูป

  11.1. พิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปตามรูปแบบมาตรฐานได้
  11.2. พิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปย้อนหลังได้หรือพิมพ์ได้ครั้งเดียว ณ วันที่ซื้อสินค้า
  11.3. สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์
  11.4. สามารถค้นหาอย่างละเอียดจาก ชื่อบริษัท, เบอร์แฟกซ์, สาขา, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ อื่นๆ

เสริมความสามารถด้วย

        Business Plus POS Online เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการทราบยอดสินค้าคงคลังตลอดเวลา จุดเด่นของ Business Plus POS Online : เมื่อระบบ Network หรือ ระบบ LAN มีปัญหา ไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครื่องที่สำนักงานและ เครื่อง POS การขายยังคงสามารถขายต่อไปได้ โดยไม่มีการหยุดชะงัก เพียงแต่การ Online เพื่อทราบยอดสินค้าคงคลังหยุดชะงักเท่านั้น เมื่อระบบ Network หรือ ระบบ LAN เริ่มใช้งานได้อีกครั้ง โปรแกรมจะช่วยจัดการระบบที่เกิดขึ้น ในช่วงที่มีการหยุด Online ไปให้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานจะสามารถกลับมาทราบยอดสินคงคลังที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องได้ทันที