สนใจสินค้า

Business plus Payroll

สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

       BUSINESS PLUS PAYROLL ระบบเงินเดือนสำเร็จรูปสําหรับสำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เป็นระบบการคำนวณเงินเดือน ที่ใช้งานง่ายถูกต้องแม่นยำ มีความยืดหยุ่นสูง รองรับค่าแรงและเงินพิเศษเฉพาะธุรกิจเช่น Service Charge , Day Off และ Extra Day เป็นต้น ช่วยคำนวณเวลาทำงาน เพื่อช่วยลดระยะเวลาการคำนวณเงินเดือนได้อย่างรวดเร็ว และช่วยการคำนวณ ขาด ลา มาสายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีรายงานช่วยควบคุม และวิเคราะห์ พร้อมฟอร์มเอกสารส่งหน่วยงานต่างๆ ได้ครบถ้วน

สนใจสินค้า

CUSTOMERSCOMPANY


SERVICE

...

 • บริการถาม-ตอบปัญหาทางโทรศัพท์ 7 วัน (ใน-นอกเวลาทำการ)
 • บริการแก้ปัญหา Online ผ่าน VNC หรือ Remote Computer
 • มีผู้ชำนาญการคอยตอบปัญหาที่บริษัท อย่างเพียงพอ...

 • รับประกันปรับเปลี่ยนรุ่นโปรแกรม ฟรีตลอดระยะเวลา 1 ปี ยกเว้นค่าสื่อบันทึกข้อมูล
 • ตลอดระยะเวลารับประกัน มีหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการฝึกอบรมที่ศูนย์อบรมบริษัท
 • หลังหมดระยะเวลารับประกัน สามารถต่อสัญญาบำรุงรักษากับบริษัทได้ ในราคาพิเศษ

...

การฝึกอบรมและบริการใน-นอก สถานที่

 • ด้วยทีมงานผู้ชำนาญการ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
 • บริษัทมีศูนย์ฝึกอบรมให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบที่ทันสมัย
 • บริการจัดส่งผู้ชำนาญการไปอบรมและบริการยังบริษัทลูกค้า
 • ฝึกอบรมบุคลากรแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
 • อบรมวิธีการดูแลระบบพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา
 • รับบริการดูแลการใช้งาน ทั้งในและนอกสถานที่กรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งประเทศ
 • บริการ Open House Service ที่ศูนย์บริการ
 • E-Learning Training

OTHER PRODUCT