บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HRM รุ่น SMALL SME

   บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดอบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร "หลักสูตรเทคนิคการบริการที่ดีเลิศ ( Excellent Service Behavior ) เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างทีมงานฝ่ายบริการให้เป็นนักบริการอย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอก ดร. สุรชัย โฆษิตบวรชัย เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้


   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารระดับสูง เนื่องในประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย พร้อมทั้งจัดซุ้มอาหารเลี้ยงมื้อกลางวันสำหรับพนักงานภายในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 102และด้านหน้าบริษัทฯ  บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อเป็นสิริมงคล ให้กับบริษัทฯ และพนักงาน โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดเจ้าอาม มาบิณฑบาตร ที่หน้าบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
   บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดกิจกรรมภายใน อบรมเสริมความรู้ด้านมาตรฐานงานบริการตามมาตรฐานสากล ในหลักสูตร ISO/IEC 20000-1:2018 –IT Service Management System โดย อ.วิสุทธิ์ แก้วทอง จากบ. SGS ณ ห้องสัมมนา 502 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล SME ดีเด่น กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ ในการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 (10th SME National Awards 2018) จัดประกวดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

เนื้อหาอื่นๆ...