บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HRM รุ่น SMALL SME

    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา ครั้งที่2 โดยร่วมบริจาคหนังสือ ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ,โทรทัศน์ ,สิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงานต่างๆ ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ สำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย โดยมีนางสาวนงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค