บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HRM รุ่น SMALL SME

บทสัมภาษณ์ คุณกวีกิจ แซ่โง้ว บริษัท พี.วาย.กิจศิริ จำกัด (เหน่ง ซุปเปอร์ซีป)

ขอขอบพระคุณ คุณกวีกิจ แซ่โง้ว รองผู้จัดการ บริษัท พี.วาย.กิจศิริ จำกัด (เหน่ง ซุปเปอร์ซีป) ในการให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP ,โปรแกรมบริหารงานค้าปลีก-ค้าส่งสำเร็จรูป Business Plus POS,โปรแกรมหน่วยรถ Business Plus Van Sales


บทสัมภาษณ์ บริษัท แหลมทอง ซูเปอร์ จำกัด

บทสัมภาษณ์ คุณธนธัช ลาภมงคลสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แหลมทอง ซูเปอร์ จำกัด
ให้สัมภาษณ์การใช้งานโปรแกรมบริหารงานค้าปลีก Business Plus POS (Point Of Sale)

บทสัมภาษณ์ คุณสุวิชญ์ เจียมโฆสิต ตำแหน่ง ผู้บริหารร้านโฆสิตวิทยา

         คุณสุวิชญ์ เจียมโฆสิต ตำแหน่ง ผู้บริหารร้านโฆสิตวิทยา ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account ERP & POS

บทสัมภาษณ์ ธุรกิจชากาแฟ

         บทสัมภาษณ์ คุณสาธิต แสนหัวเมือง ลูกค้าธุรกิจชากาแฟ ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account ERP & POS

บทสัมภาษณ์ คุณดวงกมล ศิริสินดี ผู้จัดการ บริษัท วันเดอร์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด

         คุณดวงกมล ศิริสินดี ผู้จัดการ บริษัท วันเดอร์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus POS

"รายได้เพิ่ม จากการชำระค่าสินค้า
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ"