บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HRM รุ่น SMALL SME

บทสัมภาษณ์ คุณกวีกิจ แซ่โง้ว บริษัท พี.วาย.กิจศิริ จำกัด (เหน่ง ซุปเปอร์ซีป)

ขอขอบพระคุณ คุณกวีกิจ แซ่โง้ว รองผู้จัดการ บริษัท พี.วาย.กิจศิริ จำกัด (เหน่ง ซุปเปอร์ซีป) ในการให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP ,โปรแกรมบริหารงานค้าปลีก-ค้าส่งสำเร็จรูป Business Plus POS,โปรแกรมหน่วยรถ Business Plus Van Sales


บทสัมภาษณ์ บริษัท แหลมทอง ซูเปอร์ จำกัด

บทสัมภาษณ์ คุณธนธัช ลาภมงคลสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แหลมทอง ซูเปอร์ จำกัด
ให้สัมภาษณ์การใช้งานโปรแกรมบริหารงานค้าปลีก Business Plus POS (Point Of Sale)

บทสัมภาษณ์ ธุรกิจชากาแฟ

         บทสัมภาษณ์ คุณสาธิต แสนหัวเมือง ลูกค้าธุรกิจชากาแฟ ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account ERP & POS

บทสัมภาษณ์ ร้านบ้านขนมคุณภัทรา

บทสัมภาษณ์ คุณกฤษณภัทร มหาปิติ ตำแหน่งเจ้าของร้านบ้านขนมคุณภัทรา
ให้สัมภาษณ์การใช้งาน Business Plus POS และ Business Plus POS Food Court

บทสัมภาษณ์ คุณสุวิชญ์ เจียมโฆสิต ตำแหน่ง ผู้บริหารร้านโฆสิตวิทยา

         คุณสุวิชญ์ เจียมโฆสิต ตำแหน่ง ผู้บริหารร้านโฆสิตวิทยา ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account ERP & POS