บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HRM รุ่น SMALL SME

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยนางสาวนงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด บริจาคโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL ให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554ชาว Business Plus ร่วมเล่นกิจกรรมกับน้อง ๆ และร่วมเลี้ยงอาหารเที่ยงที่มูลนิธิเด็ก วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2550


บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ ชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดย นางพัชราวรรณ ชื่นบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม น้ำใจ Business Plus สู่บ้านราชวิถี โดยร่วมกิจกรรมกับน้องๆและเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558