บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท อัทโมสท์เทค จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณวิษณุ ธีระทวีสุข หัวหน้า IT Support

         บทสัมภาษณ์ คุณวิษณุ ธีระทวีสุข หัวหน้า IT Support บริษัท อัทโมสท์เทค จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ
ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL