บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - โปรแกรมสำหรับธุรกิจแฟรนไซส์ดาวน์โหลด Brochure

โปรแกรมสำหรับธุรกิจแฟรนไซส์

ธุรกิจแฟรนไชส์ คือ วิธีการหนึ่งในการขยายตลาดของธุรกิจ โดยผ่านผู้ประกอบการอิสระที่เรียกว่า แฟรนไชส์ซี ส่วนทางบริษัทให้สิทธิ เครื่องหมายการค้า รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญหรือ Know How ในการทำ ธุรกิจที่จะถ่ายทอดให้แฟรนไชส์ซี ในรูปแบบของการทำงานทั้งหมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาด เพื่อที่จะให้ รูปแบบ วิธีดำเนินธุรกิจในทุกๆ สาขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เรียกว่า แฟรนไชส์ซอร์ ธุรกิจสามารถขยายตัวอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน และ ยืนนานได้ ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซีกับบริษัทแม่ที่เป็น แฟรนไชส์ซอร์เป็นอย่างดี ซึ่งในโลกที่มีการเคลื่อนไหวไม่เคยหยุดนิ่ง ความต้องการของผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง การแข่งขันที่นับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ความจำเป็นในการพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพของธุรกิจ และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่มีระบบมาตรฐาน มาสนับสนุนสิ่งที่ แฟรนไชส์ซี และ แฟรนไชส์ซอร์ ต้องการ


  1. แฟรนไชส์ซี ต้องการลดข้อจำกัดต่างๆ ในการปฎิบัติงานให้สามารถ ปฏิบัติตามได้โดยง่าย เช่น ต้องการสร้างสินค้าได้เองซึ่งตามสัญญา แฟรนไชส์ซอร์ ยินยอมให้ขายได้ เช่น สินค้าท้องถิ่น
  2. แฟรนไชส์ซี ต้องการคำแนะนำจาก แฟรนไชส์ซอร์ ควรขายสินค้า อะไรที่ตรงความต้องการของพื้นที่และทำเลที่ตั้ง
  3. แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ต้องการทราบรายการสินค้าต่างๆ ในร้านอยู่เสมอว่า ชนิดไหนขายดี ชนิดไหนขายไม่ดี
  4. แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี อยากทราบว่าควรจะลดราคาขาย สินค้าชนิดใด
  5. แฟรนไชส์ซี ไม่ต้องการเสียเวลาในการบันทึกรายการสินค้าต่าง ๆ ที่ แฟรนไชส์ซอร์ จะส่งให้
  6. แฟรนไชส์ซี ต้องการลดเอกสารที่ต้องบันทึกระหว่างกัน เช่น เอกสารซื้อ-ขาย ระหว่างกัน
  7. แฟรนไชส์ซี ต้องการความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า เช่น ต้องการ ให้แฟรนไชส์ซอร์นำยอดขายไปเป็นยอดสั่งซื้อเพื่อเติมเต็ม
  8. แฟรนไชส์ซอร์ต้องการทราบจำนวนสินค้าที่จะต้องเติมเต็ม หรือ จัดส่งให้แต่ละแฟรนไชส์ซี
  9. แฟรนไชส์ซีจะมีเครื่องมือในการควบคุมไม่ให้เงินหายได้อย่างไร