บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - เอส.แอล.เค สตีล

บทสัมภาษณ์

คุณบัลลังค์ ปภาสุขสันต์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอส.แอล.เค สตีล จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ก่อนและหลังการใช้ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP


"มีมาตรฐานในการพัฒนาโปรแกรม
ให้ตรงตามกฏหมายอยู่ตลอดเวลา
กระบวนการทำงานก็จะเป็นระบบ ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น"

คุณบัลลังค์ ปภาสุขสันต์
ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท เอส.แอล.เค สตีล จำกัด

บทสัมภาษณ์ คุณบัลลังค์ ปภาสุขสันต์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอส.แอล.เค สตีล จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ก่อนและหลังการใช้ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP

ปัญหาในภาพรวมอดีตถึงปัจจุบัน
CURRENT PROBLEM OVERVIEW

บริษัท เอส แอล เค สตีล จำกัด ดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 25 ปี โดยเป็นกิจการขายสินค้าเกี่ยวกับเหล็กทุกชนิด ซึ่งเดิมใช้ระบบ Database ที่เป็น Access ทั่วไป แต่พอธุรกิจมีการเติบโตมากขึ้น ระบบเดิมกลับทำงานได้ช้าลง เนื่องจากบริษัทมีฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับบริษัทเคยใช้โปรแกรมแบบจ้างเขียน ซึ่งการใช้งานดูเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่ปัญหาหลักเลยคือ โปรแกรมเราจะขึ้นอยู่กับคนคนเดียว เวลาจะแก้ไข หรือพัฒนาอะไรใหม่ก็จะช้า เช่น มีการเปลี่ยนกฏหมายของสรรพากร ซึ่งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ก็จะมีการ update เรื่องกฏหมายต่างๆ ที่ถูกต้องมากกว่า

ปัญหาที่เจอจากอดีต คือ

  • Stock ที่ไม่ตรง
  • การทุจริตของพนักงาน
  • การดูและวิเคราะห์ผลประกอบการ ทำได้ยาก

วิธีการแก้ไข / โปรแกรมที่ใช้แก้ปัญหา และแก้ไขได้อย่างไร
PROGRAM/ACTIVITY DESCRIPTION

นำระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP มาใช้ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ดังนี้

  • ได้ประโยชน์เรื่องการคุม stock ได้ดีขึ้น
  • จับทุจริตพนักงานได้ ทำให้ควบคุมการทุจริตได้ดีขึ้น
  • ทำงานได้สะดวก รวดเร็วขึ้นในทุกฝ่าย
  • มี Flow เอกสาร และ Flow การทำงานที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ
  • สามารถดูรายงานวิเคราะห์ผลประกอบการแบบง่ายๆ

และสิ่งที่สำคัญ ช่วงแรกๆ ของการใช้โปรแกรม ทางบริษัทยังไม่เข้าใจในโปรแกรมมากพอ แต่พอรู้และเข้าใจมากขึ้น จึงรู้ว่าโปรแกรมสามารถช่วย และให้ประโยชน์ได้มาก


ผลลัพธ์ความสำเร็จที่ได้
PROGRAM/ACTIVITY OUTCOMES

โปรแกรมสามารถตอบโจทย์ ความต้องการได้มาก สามารถลดขั้นตอนกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และควบคุมระยะเวลาการทำงานได้ง่ายขึ้น และช่วยควบคุมกระบวนการของเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งถึงกันได้อย่างถูกต้องและอย่างเป็นระบบ


สรุปผล
STORY ABSTRACT

ดีกว่าโปรแกรมเดิมที่เคยใช้ เพราะโปรแกรมของ e-Business Plus ใช้ Database ที่เป็น SQL ซึ่งรองรับฐานข้อมูลใหญ่และมีมาตรฐานในการพัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามกฏหมายอยู่ตลอดเวลา และโปรแกรมยังเชื่อมต่อกันในระหว่างฝ่ายต่างๆ ด้วย ดังนั้นกระบวนการทำงานก็จะเป็นระบบ ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้นบริษัท เอส.แอล.เค สตีล จำกัด
500 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศัพท์: 02-867-3322
โทรสาร: 02-867-3293,97
อีเมล:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์
www.slksteel.com