บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สหไพบูลย์สุขภัณฑ์

บทสัมภาษณ์

คุณภคพล เลาพงษ์สิต รองกรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์สุขภัณฑ์ ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP & POS


"การทำงานมีมาตรฐาน
ล่นระยะเวลาการทำงานในแต่ละจุด
ลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน"

คุณภคพล เลาพงษ์สิต
รองกรรมการผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์สุขภัณฑ์

บทสัมภาษณ์ คุณภคพล เลาพงษ์สิต รองกรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์สุขภัณฑ์ ให้ัสัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP & POS

ปัญหาในภาพรวมอดีตถึงปัจจุบัน
CURRENT PROBLEM OVERVIEW

ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี โดยเป็นธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั้งปลีก และส่ง ที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่รุ่นแรกๆ บริษัทใช้ระบบ manual เช่น สมุด หรืออาจใช้ computer บางส่วน และต่อมาก็เริ่มใช้ระบบ ซึ่งก็เป็นของ Business plus แต่ยังเป็นระบบ DOS อยู่ ปัญหาจากการใช้ระบบ DOS คือ การใช้งานที่ค่อนข้างยาก และซับซ้อน และไม่ทันยุคสมัยของเทคโนโลยี


วิธีการแก้ไข / โปรแกรมที่ใช้แก้ปัญหา และแก้ไขได้อย่างไร
PROGRAM/ACTIVITY DESCRIPTION

นำระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP ระบบ Window มาใช้ ประโยชน์ที่ได้ เช่น

  • มีการเชิ่อมโยงกันระหว่างงานซื้อ งานขาย งานคลัง งานการเงิน งานบัญชี
  • ทำให้การทำงานมีมาตรฐานมากขึ้นทุกแผนก
  • ลดระยะเวลาการทำงาน ลดงานที่ซ้ำซ้อน
  • มีความยืดหยุ่น ครอบคลุมกระบวนการทำงานได้ทั้งหมด
  • มีรายงานต่างๆ ที่ช่วยในการทำงาน

ผลลัพธ์ความสำเร็จที่ได้
PROGRAM/ACTIVITY OUTCOMES

จากระบบเดิม (ระบบ DOS) แน่นอนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน ลดขั้นตอนการทำงานบางอย่าง และช่วยทำให้กระบวนการงานขายง่ายขึ้น ประหยัดระยะเวลา เช่น ในเรื่องของการคิดและชำระเงิน และยังมีรายงานต่างๆ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์มากขึ้น


สรุปผล
STORY ABSTRACT

ดีกว่าโปรแกรมรุ่น DOS จากการที่บริษัทเปลียน หรือ upgrade ให้เป็นระบบ Window เพราะเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น และมี functions ต่างๆ ที่ทันสมัยขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งาน ใช้งานได้สะดวก ง่ายขึ้น เนื่องจากลูกค้าอยู่จังหวัดเชียงราย เราจึงมีตัวแทนจำหน่าย เข้าไปบริการลูกค้า ซึ่งการบริการหลังการขายของตัวแทน Software Center มีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ สุขภัณฑ์
29/6-11 หมู่ 18 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 053-715750
โทรสาร: 053-715751
อีเมล:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.