บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - วันเดอร์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

บทสัมภาษณ์

คุณดวงกมล ศิริสินดี ผู้จัดการ บริษัท วันเดอร์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus POS


"รายได้เพิ่ม จากการชำระค่าสินค้า
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ"

คุณดวงกมล ศิริสินดี
ผู้จัดการ

บริษัท วันเดอร์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด

บทสัมภาษณ์ คุณดวงกมล ศิริสินดี ผู้จัดการ บริษัท วันเดอร์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus POS

ปัญหาในภาพรวมอดีตถึงปัจจุบัน
CURRENT PROBLEM OVERVIEW

บริษัท วันเดอร์ ดีพาสเม้นสโตล์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นห้างสรรพสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย Supermarket / ตลาดสด / ขายเสื้อผ้า และ Food Center ซึ่งเดิมเป็นลูกค้าของ Business Plus อยู่แล้วตั้งแต่รุ่น DOS และเปลียนมาใช้เป็นระบบ Window ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ปัญหาบางอย่างจากที่เคยใช้ DOS เช่น การใช้งานที่ยาก และซับซ้อน พอได้มาใช้งานบนระบบ Window ใช้งานง่ายขึ้นมาก


วิธีการแก้ไข / โปรแกรมที่ใช้แก้ปัญหา และแก้ไขได้อย่างไร
PROGRAM/ACTIVITY DESCRIPTION

นำระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP ระบบ Window มาใช้ ประโยชน์ที่ได้ เช่น

  • มีการเชิ่อมโยงกันระหว่างการขายหน้าร้าน POS และ Stock หลังร้าน
  • มีราคาสินค้าแบบ Online
  • มีระบบตรวจสอบและควบคุม stock ทำให้ทราบสินค้าเคลื่อนไหว ทำให้ทราบว่าต้องขายสินค้าใด และไม่ควรขายสินค้าใดต่อไป หรือนำสินค้าที่ขายไม่ดีมีจัด promotion
  • ให้บริการลูกค้าได้เร็วขึ้น ด้วยการขายผ่าน POS ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น
  • ลูกค้าไม่ต้องรอคิวนานในการชำระเงิน

ผลลัพธ์ความสำเร็จที่ได้
PROGRAM/ACTIVITY OUTCOMES

จากระบบเดิม (ระบบ DOS) แน่นอนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน ลดขั้นตอนการทำงานบางอย่าง และช่วยทำให้กระบวนการงานขายง่ายขึ้น ประหยัดระยะเวลา เช่น ในเรื่องของการคิดและชำระเงิน และยังมีรายงานต่างๆ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์มากขึ้น


สรุปผล
STORY ABSTRACT

ดีกว่าโปรแกรมรุ่น DOS จากการที่บริษัทเปลียน หรือ upgrade ให้เป็นระบบ Window เพราะเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น และมี functions ต่างๆ ที่ทันสมัยขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งาน ใช้งานได้สะดวก ง่ายขึ้นบริษัท วันเดอร์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด
229 ถนน เพชรเกษม แขวง บางแค เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์: 0-2413-5533