บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ไร่นายจุล คุ้นวงศ์

บทสัมภาษณ์

คุณวิชัย ศรีทองอิน ผู้จัดการฝ่ายบริการทั่วไป บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP


"ดีกว่าโปรแกรมเดิมที่เคยใช้อยู่ ทั้งส่วนหน้าร้าน
และหลังร้าน ช่วยลดปัญหาความผิดพลาด
รวมถึงทีมบริการหลังการขายบริการดีมาก 100% เต็ม"

คุณวิชัย ศรีทองอิน
ผู้จัดการฝ่ายบริการทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
ไร่ส้มกำนันจุล

ชื่อเสียงของส้มเขียวหวานจาก “ไร่ส้มกำนันจุล” และสมาชิกนั้น เป็นที่เลื่องลือระบือไกลถึงรสชาติชวนติดใจ ไม่แพ้กับสิ่งที่กำนันจุลได้อุทิศให้แก่ส่วนรวมจนได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เป็นเวลา 4 ปี และได้รับแต่ตั้งเป็นกำนัน ซึ่งตลอดเวลา 14 ปี ที่ดำรงตำแหน่งได้ปกครองลูกบ้านอย่างเป็นธรรม ให้คำแนะนำตักเตือนและแนะช่องทางหากินให้แก่ลูกบ้าน จนกระทั้งเกิดความเจริญสงบสุขขึ้นในท้องถิ่น เป็นที่เคารพรักใคร่ แม้เมื่อพ้นจากตำแหน่งก็ยังเป็นที่กล่าวขานถึงอย่างชื่นชมตราบเท่าทุกวันนี้

เราภาคภูมิใจในความเป็น ไร่กำนันจุล และยินดีที่จะให้บริการแก่ทุกท่านด้วยสินค้า คุณภาพดี มีมาตรฐาน สินค้าแห่งความภาคภูมิใจของเรา


ปัญหาในภาพรวมอดีตถึงปัจจุบัน
CURRENT PROBLEM OVERVIEW

บริษัท ไร่นายจุล มีทั้งหมด 5 บริษัท กับ 1 มูลนิธิ โดยมีบริษัท ไร่นายจุลเป็นบริษัทเริ่มแรก และปัจจุบันดำเนินการมากว่า 76 ปี ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัท จะมีทั้งผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออกจำหน่าย ซึ่งสามารถแบ่งปัญหาออกได้เป็น 2 ส่วน คือ

  • ส่วนขายหน้าร้าน POS เดิมใช้ POS สำเร็จรูปของบริษัทอื่น แล้วพบปัญหาในการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องการทำ promotion ที่ไม่หลากหลาย
  • ส่วนของหลังร้าน จะพบปัญหาในเรื่องการควบคุม ต้นทุน / ยอดขาย / รายได้ ค่าใช้จ่าย ทำได้ยาก

วิธีการแก้ไข / โปรแกรมที่ใช้แก้ปัญหา และแก้ไขได้อย่างไร
PROGRAM/ACTIVITY DESCRIPTION

นำระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP และ POS มาใช้ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ลดน้อยลงได้ เช่น

    ส่วนหน้าร้าน POS

  • สามารถ online ดูยอดขายได้ ทำให้ดูยอดขายได้เร็วขึ้น จากเดิมที่จะดูได้ช้า
  • สามารถทำ promotion ได้หลากหลาย เพราะสินค้าของ ไร่กำนันจุลจะเน้นทำ promotion

    ส่วนของหลังร้าน

  • สามารถ set up ทุกอย่างผ่าน Server ส่วนกลางได้ ทำให้การทำงานสะดวก ง่าย ลดข้อผิดพลาด
  • รหัสซื้อขายสามารถกำหนดได้หลายรหัส เพื่อมาตัด stock ได้ตัวเดียวกัน

ผลลัพธ์ความสำเร็จที่ได้
PROGRAM/ACTIVITY OUTCOMES

โปรแกรมสามารถตอบโจทย์ ความต้องการได้มากกว่าโปรแกรมเดิม สามารถเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจได้ เพราะมีรายงานต่างๆ ไว้สำหรับทุกฝ่าย และฝ่ายบริหารได้ดู วิเคราะห์ ควบคุมในเรื่องค่าใช้จ่าย (รายรับ-รายจ่าย) เพื่อให้บริษัทเกิดกำไรและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
และอีก 1 ความสำเร็จ คือ การกำหนด promotion และ campaign ได้หลายรูปแบบ กับสินค้าแต่ละประเภทของไร่กำนันจุล ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และอยากซื้อสินค้า


สรุปผล
STORY ABSTRACT

ดีกว่าโปรแกรมเดิมที่เคยใช้อยู่ ทั้งส่วนหน้าร้าน และหลังร้าน ช่วยลดปัญหาความผิดพลาด จากที่ระบบไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ แต่โปรแกรม e-Business plus เป็นโปรแกรมที่เชื่อมกันได้ตั้งแต่หน้าร้าน ถึง หลังร้าน ทำให้ผู้ใช้งานหยิบข้อมูลไปใช้ได้ถูกต้อง รวมถึงทีมบริการหลังการขายบริการดีมาก 100 % เต็มบริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด
442 ม.3 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์, เพชรบูรณ์ 67210
โทรศัพท์: 056-771-555
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์
www.kamnanchul.com