บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ช.นคร เครื่องเขียน

บทสัมภาษณ์

คุณเรืองวิทย์ ธนะโสธร กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นคร เครื่องเขียน ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP


WE BEAT YOUR NEEDS
"เรามีให้มากกว่า...ที่คุณต้องการ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นคร เครื่องเขียน

ประวัติความเป็นมา

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าเครื่องเขียน เครื่องใช้ในสำนักงาน เริ่มเมื่อ ปี พ.ศ.2547 ภายใต้แบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า บริษัทได้ดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนาปรับปรุงการให้บริการมาโดยตลอด เพื่อรองรับการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ภายใต้นโยบายที่เป็นหัวใจหลักสำคัญในการให้บริการ

จำหน่ายสินค้าเครื่องเขียนครบวงจร กระดาษถ่ายเอกสาร / แฟ้มเอกสาร / หมึกปริ๊นเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / สมุด ปากกา ยางลบ ดินสอ ฯลฯ

อุปกรณ์สำนักงาน เช่น โต๊ะทำงาน / เก้าอี้พนักงาน / ตู้เหล็ก / ตู้ใส่เอกสารลับ และ เครื่องดื่ม ชา, กาแฟ, ไมโล, โอวัลติน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ดีแบค และอื่นๆอีกมากมาย


ปัญหาในภาพรวมอดีตถึงปัจจุบัน
CURRENT PROBLEM OVERVIEW

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นคร เครื่องเขียน ดำเนินธุรกิจจำหน่ายปลีก และส่งอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน ครบวงจร โดยฌพาะการขายส่งให้กับ office และสำนักงานต่างๆ โดยเคยใช้โปรแกรมเดิม แล้วเจอปัญหาว่าการ run หรือการประมวลผลข้อมูลค่อนข้างช้าลง เนื่องจากสาเหตุว่าบริษัทมีฐานข้อมูลใหญ่ขึ้น จากการเติบโตของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ตอนช่วงแรกๆ คิดว่าเกิดจาก RAM (หน่วยความจำ) ที่ต้องเพิ่มขึ้น แต่ไม่ตรงจุด ซึ่งปัญหาจริงๆ คือ โปรแกรมเดิม run บน MS Access ซึ่งมีข้อจำกัดที่ขนาดของฐานข้อมูล จึงเริ่มมองหา solution ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด


วิธีการแก้ไข / โปรแกรมที่ใช้แก้ปัญหา และแก้ไขได้อย่างไร
PROGRAM/ACTIVITY DESCRIPTION

ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้เนื่องจาก โปรแกรมเรา run บน MS SQL ซึ่งรองรับฐานข้อมูลที่ใหญ่ได้ ประกอบกับ function การใช้งานของแต่ละส่วนงานก็เหมาะสม

  • โปรแกรมไม่เกิดอาการ hang อีกหลังจากเปลียนมา run บน MS SQL ถึงแม้ฐานข้อมูลจะเพิ่มขึ้นทุกปี
  • ถ้าเราใส่ข้อมูลการตั้งค่าถูกต้องตามโปรแกรมตั้งแต่ตอนแรก เราจะสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คุ้มกับประสิทธิภาพโปรแกรม)
  • สามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้อย่างละเอียด ผ่านรายงานวิเคราะห์ต่างๆ
  • อีก 1 feature ที่ชอบมากเป็นพิเศษ คือ สามารถ lock ราคาทุนของสินค้าได้ เช่นถ้ามีการขายต่ำกว่าทุนก็สามารถ lock ข้อมูลได้ ทำให้ควบคุมการขายของพนักงานขายได้ถูกต้อง

ผลลัพธ์ความสำเร็จที่ได้
PROGRAM/ACTIVITY OUTCOMES

ตัวโปรแกรมสามารถรองรับฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นได้ สอดคล้องกับอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของบริษัท แก้ไขปัญหาในเรื่องโปรแกรม hang ได้อย่างถาวร และโปรแกรมสามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างละเอียด สามารถนำมาวิเคราะห์ในเชิงลึกได้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารงาน


สรุปผล
STORY ABSTRACT

ดีกว่าโปรแกรมเก่าที่บริษัทใช้อยู่ เพราะช่วยแก้ไขปัญหาการไม่รองรับการขยายตัวของฐานข้อมูล เพราะบริษัทเดิมไม่ได้พัฒนาเพื่อรองรับฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น และที่เลือก บิซิเนส พลัส เนื่องจาก เรื่องราคา ที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับฟังค์ชั่นการใช้งาน และระบบการประมวลผลห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นคร เครื่องเขียน
35/2 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
โทรศัพท์: 0-2477-2191-2 , 0-2876-4880-2
โทรสาร: 0-2477-2193
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์
www.chornakorn.com