บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ธนพิริยะ

บทสัมภาษณ์

คุณธวัชชัย พุฒิพิริยะ เจ้าของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account


"ได้ประโยชน์ด้านการจัดการ ด้านสต็อค ด้านบัญชี
และที่สำคัญได้ในเรื่องของงานบริหาร"

คุณธวัชชัย พุฒิพิริยะ
กรรมการผู้จัดการ

ประวัติความเป็นมา

ธนพิริยะก่อตั้งในปี 2508 โดยใช้ชื่อว่า “โง้วทองชัย” โดยเริ่มจากร้านขายของชำและสินค้าในครัวเรือนในเทศบาลเชียงราย ต่อมาในปี 2534 ได้พัฒนามาเป็นมินิมารท์ทันสมัยภายใต้ ชื่อว่า “พิริยะซุปเปอร์” และได้จดทะเบียนเป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพิริยะ” ในปี 2543 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ธนพิริยะเปิดสาขาที่ 2 ในปี 2550 ตั้งแต่นั้นมาก็มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในอำเภอเมืองเชียงราย ในปี 2555 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัทธนพิริยะ จำกัด” และในปี 2258 วันที่ 22 เมษายน 2558 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ "บริษัทธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)"ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 50 ล้านบาท

บริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ “ธนพิริยะ” โดยมุ้งเน้นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างราคาที่คุ้นค่าแบบโมเดิร์นเทรด และความสะดวกแบบร้านสะดวกซื้อ ที่มีการจำหน่ายสินค้าทั้งปีกและส่ง และการเป็นร้านค้าชุมชนเชื้อสายไทย ที่บริการ อบอุ่นรู้ใจผู้บริโภค

ปัจจุบันธนพิริยะมีร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต 9 สาขา ศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง และมีแผนการขยาย ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต 2 สาขา และ 3 สาขา ในปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ


"การเป็นผู้นำ ในธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง"

VISION - บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 หน้า 6


เข็นโชห่วยระดมทุนเอ็มเอไอ ชู 'ธนพิริยะโมเดล' ต้นแบบ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งจัดทำ "ธนพิริยะ โมเดล" เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดส่งต่อความสำเร็จแก่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกหรือร้านโชห่วย ให้สามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอได้ ตามนโยบายบันได 3 ขั้น ที่ต้องการสร้างศักยภาพแก่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเพื่อเชื่อมโยงตลาดในและต่างประเทศได้หลังจากก่อนหน้านี้ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็นพี ซึ่งเป็นร้านค้าส่งสัญชาติไทยรายแรกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทไปแล้วข่าวจาก NEWS PLUS ONLINE
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการแถลงข่าวและ แสดงความยินดีกับ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2015 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ว่า “ธนพิริยะ ถือเป็นร้านค้าส่งค้าปลีกสัญชาติไทยรายแรกที่สามารถเข้าจดทะเบียนและระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยเริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจของกระทรวงพาณิชย์ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในการส่งเสริมเติบโตอย่างยั่งยืน จนสามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ความสำเร็จนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นของธุรกิจที่ต้องการให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการเป็นมาตรฐานสากล มีธรรมาภิบาล โปร่งใส เชื่อถือได้ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นอย่างดีในการช่วยวางระบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้า จดทะเบียนฯ”

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนในการเป็นแหล่งระดมทุนเพื่อการเติบโต และสนับสนุน SMEs ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในประเทศให้มีคุณภาพพร้อมเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของเศรษฐกิจประเทศต่อไป”

และจากความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในครั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งจัดทำ “ธนพิริยะโมเดล” เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดส่งต่อความสำเร็จแก่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก หรือธุรกิจ SMEs รายอื่นที่กระทรวงฯ ให้การสนับสนุน และให้สามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยกระทรวงฯ ได้ใช้กระบวนการบันได 3 ขั้น ในการสร้างศักยภาพแก่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ได้แก่

 1. สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ ประกอบด้วย
  • จัดระบบการบริหารจัดการ
  • จัดระบบการจัดซื้อ
  • จัดระเบียบสินค้าคงคลัง
  • จัดหมวดหมู่สินค้า มีป้ายราคาชัดเจน
  • จัดร้านค้าให้สวย สะอาด สะดวก สว่าง และทันสมัย
 2. ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน TQM ทำให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร
 3. เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและสร้างโอกาสทางการตลาด ทั้งนี้ ผลที่ได้รับจากการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจะทำให้ร้านค้าส่งค้าปลีก
  • มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่
  • สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น
  • กระจายสินค้าอย่างทั่วถึง ผู้บริโภคซื้อสินค้าราคาประหยัดถึงร้อยละ 5 - 10 และ
  • เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP หรือสินค้าอื่นทำให้มีความหลากหลายของสินค้ามากขึ้น

การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำและกระจายความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Local Economy ของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้อยู่ได้และมีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ไขความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ ธนพิริยะ ก่อตั้งในปี 2508 ใช้ชื่อ “โง้วทองชัย” ต่อมาในปี 2534 ได้พัฒนาเป็นมินิมาร์ท ชื่อว่า “พิริยะซุปเปอร์” และได้จดทะเบียนเป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพิริยะ” ในปี 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 แสนบาท

ปี 2555 เข้ารับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับการพัฒนาอย่างครบวงจร การยกระดับการบริหารจัดการ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรส่งเสริมการตลาด และได้แปรสภาพเป็นบริษัท ธนพิริยะ จำกัด ก่อนเตรียมความพร้อมเพื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำอย่างต่อเนื่อง

และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้แปรสภาพเป็นบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความตั้งใจจริงในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างร้านค้าปลีกดั้งเดิมกับโมเดิร์น เทรดสมัยใหม่ที่ลงตัวที่สุด คือ ราคาที่คุ้มค่าแบบโมเดิร์นเทรด มีความสะดวกสบายแบบร้านสะดวกซื้อ ผสมกับการบริการที่เป็นกันเองแบบพี่น้อง สรรหาสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวบ้านหรือมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้ร้านธนพิริยะเป็นร้านค้าส่งค้าปลีกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดเชียงราย

ปัจจุบันร้านธนพิริยะมีร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต 11 สาขา ศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง โดยในปี 2559 หลังเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์มีแผนที่จะดำเนินการขยายศูนย์กระจายสินค้าจำนวน 1 แห่ง และขยายสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 661 หมู่ 24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 053-756484
โทรสาร: 053-756484
เว็บไซต์
www.thanapiriya.co.th