บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - เสียงจากลูกค้า

Business Plus HRM

The Best Software Solution For Your Success.

บทสัมภาษณ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  บทสัมภาษณ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL Read more

บทสัมภาษณ์ คุณแสงมณี หมื่นใจ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ

  บทสัมภาษณ์ คุณแสงมณี หมื่นใจ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 50 ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL Read more

บทสัมภาษณ์ คุณทิพวรรณ พวงสุข บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด

  บทสัมภาษณ์ คุณทิพวรรณ พวงสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL Read more

บทสัมภาษณ์ คุณพัชรานัน พันหุ่น บริษัท อัลดามาฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  บทสัมภาษณ์ คุณพัชรานัน พันหุ่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อัลดามาฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด

   บทสัมภาษณ์บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณเนติกานต์ อนันต์วิทู บริษัท เดอะทัช กรุงเทพฯ จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณเนติกานต์ อนันต์วิทู ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะทัช กรุงเทพฯ จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณกัญญมน นารินทร์ บริษัท มาดามตวง คิทเช่น จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณกัญญมน นารินทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/บุคคล บริษัท มาดามตวง คิทเช่น จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณศรีวรรณ มาลัยวงษ์ บริษัท ศาลารัตนโกสินทร์ จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณศรีวรรณ มาลัยวงษ์ บริษัท ศาลารัตนโกสินทร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณคำรณ ทองจันทร์ บริษัท เวิลด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนยิเนียริ่ง จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณคำรณ ทองจันทร์ Site Admin บริษัท เวิลด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนยิเนียริ่ง จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL   Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

   บทสัมภาษณ์ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณวิษณุ ธีระทวีสุข บริษัท อัทโมสท์เทค จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณวิษณุ ธีระทวีสุข หัวหน้า IT Support บริษัท อัทโมสท์เทค จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณปณิธิ ปองจำเริญ บริษัท สิวะดล จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณปณิธิ ปองจำเริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สิวะดล จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณปัทมา ยอดมี บริษัท ซี.เอ็ม.เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณปัทมา ยอดมี ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ซี.เอ็ม.เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณอดุลวิทย์ พงศ์นิธิสุวรรณ บริษัท ล้อติ๊งกวง จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณอดุลวิทย์ พงศ์นิธิสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท ล้อติ๊งกวง จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณเสาวลักษณ์ ไพจิตรานนท์ บริษัท ที พี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณเสาวลักษณ์ ไพจิตรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัท ที พี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณดวงเดือน พุ่มเพชราวัฒน์ บริษัท เจริญลาภออโตพาร์ท จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณดวงเดือน พุ่มเพชราวัฒน์ หัวหน้าแผนกบุคคล บริษัท เจริญลาภออโตพาร์ท จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Payroll  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณอุษา พ่วงลา บริษัท แคเรียร์ ลินเด้ รีฟริเจอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณอุษา พ่วงลา Senior Manager-Human Resource บริษัท แคเรียร์ ลินเด้ รีฟริเจอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Payroll   Read more

บทสัมภาษณ์ คุณอินฑุอร หาดทราย บริษัท ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณอินฑุอร หาดทราย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด ให้ัสัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Payroll  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณเอี่ยมละออ ศิริสวัสดิ์ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณเอี่ยมละออ ศิริสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ให้ัสัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Payroll   Read more

บทสัมภาษณ์ คุณกันทิมา พิชัยยงค์วงศ์ดี บริษัทบางกอกโคลด์ สโตริจ เซอร์วิส จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณกันทิมา พิชัยยงค์วงศ์ดี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบุคคล บริษัทบางกอกโคลด์ สโตริจ เซอร์วิส จำกัด ให้ัสัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Payroll  Read more