บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท สมพรพานิชการเกษตร จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณประสิทธิ์ ทองสุข บริษัท สมพรพานิชการเกษตร จำกัด

บทสัมภาษณ์ คุณประสิทธิ์ ทองสุข ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สมพรพานิชการเกษตร จำกัด
ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus ERP & POS    บริษัท สมพรพานิชการเกษตร จำกัด “ครบเครื่อง เรื่องเกษตร” #โคกสำโรง #ลพบุรี มี ช่างซ่อม มีห้องอะไหล่ แนะนำสินค้า ออกแบบระบบแปลงเกษตรและระบบน้ำฟรี ติดตั้งโซล่าเซลล์ในพื้นที่เกษตรนอกพื้นที่ บริการส่งสินค้ารวดเร็ว รับประกันสินค้าตามประเภทสินค้า เป็นกันเอง ซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้า ชัดเจนในการขาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.sompornpanich.com/
https://www.facebook.com/SPPANIT/