บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณวิชัย ศรีทองอิน ผู้จัดการฝ่ายบริการทั่วไป บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด

         บทสัมภาษณ์ คุณวิชัย ศรีทองอิน ผู้จัดการฝ่ายบริการทั่วไป บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP


ไร่ส้มกำนันจุล       ชื่อเสียงของส้มเขียวหวานจาก “ไร่ส้มกำนันจุล” และสมาชิกนั้น เป็นที่เลื่องลือระบือไกลถึงรสชาติชวนติดใจ ไม่แพ้กับสิ่งที่กำนันจุลได้อุทิศให้แก่ส่วนรวมจนได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เป็นเวลา 4 ปี และได้รับแต่ตั้งเป็นกำนัน ซึ่งตลอดเวลา 14 ปี ที่ดำรงตำแหน่งได้ปกครองลูกบ้านอย่างเป็นธรรม ให้คำแนะนำตักเตือนและแนะช่องทางหากินให้แก่ลูกบ้าน จนกระทั้งเกิดความเจริญสงบสุขขึ้นในท้องถิ่น เป็นที่เคารพรักใคร่ แม้เมื่อพ้นจากตำแหน่งก็ยังเป็นที่กล่าวขานถึงอย่างชื่นชมตราบเท่าทุกวันนี้
      เราภาคภูมิใจในความเป็น ไร่กำนันจุล และยินดีที่จะให้บริการแก่ทุกท่านด้วยสินค้า คุณภาพดี มีมาตรฐาน สินค้าแห่งความภาคภูมิใจของเรา