บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นคร เครื่องเขียน
บทสัมภาษณ์ คุณเรืองวิทย์ ธนะโสธร กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นคร เครื่องเขียน

         บทสัมภาษณ์ คุณเรืองวิทย์ ธนะโสธร กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นคร เครื่องเขียน ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นคร เครื่องเขียน       ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าเครื่องเขียน เครื่องใช้ในสำนักงาน เริ่มเมื่อ ปี พ.ศ.2547 ภายใต้แบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า บริษัทได้ดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนาปรับปรุงการให้บริการมาโดยตลอด เพื่อรองรับการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ภายใต้นโยบายที่เป็นหัวใจหลักสำคัญในการให้บริการ


WE BEAT YOUR NEEDS
(เรามีให้มากกว่า..ที่คุณต้องการ..)