บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณมาเลียม ภู่เนตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด

         บทสัมภาษณ์ คุณมาเลียม ภู่เนตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP

"การใช้งานทำได้อย่างรวดเร็ว
ออกรายงานได้หลายรูปแบบ
Export ข้อมูลเป็น Excel ได้อย่างง่ายดาย"