บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท นำวัฒนา (เวิลด์ไวด์) จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณมนตรี พนานุสรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นำวัฒนา (เวิลด์ไวด์) จำกัด

         บทสัมภาษณ์ คุณมนตรี พนานุสรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นำวัฒนา (เวิลด์ไวด์) จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP

"มีประสิทธิภาพในการบริหารงานขาย
ควบคุมและตรวจสอบลูกหนี้ได้
เป็นหนึ่งในวงการโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป"