บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณชนิดา อาวุโสสกุล ผู้จัดการบัญชี ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

         บทสัมภาษณ์ คุณชนิดา อาวุโสสกุล ผู้จัดการบัญชี ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP

"ได้รับการยอมรับจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริการหลังการขายดีเยี่ยม"