บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท บีจี แพค จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณภัทรวดี ดวงตา ผู้จัดการบัญชี บริษัท บีจี แพค จำกัด

         บทสัมภาษณ์ คุณภัทรวดี ดวงตา ผู้จัดการบัญชี บริษัท บีจี แพค จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP

"ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน กระบวนการทำงานเป็นระเบียบมากขึ้น
ด้วยโปรแกรมของคนไทย"