บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท โมเดิรน์ คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณณรงค์ ศรีเกรียงทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดิรน์ คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด

         คุณณรงค์ ศรีเกรียงทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดิรน์ คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ทำสีผม และดูแลเส้นผม ยี่ห้อดัง LIFE FORD, D CASH และ VIVIAN ideas ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account ERP & POS และระบบหน่วยรถ Van Sales

"ยอดขายผมเติบโตได้ โดย Business Plus"