บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สัมมนาพิเศษประจำปี 2561 เปิดตัว Business Plus HRM v7.0
สัมมนาพิเศษประจำปี 2561เปิดตัว Business Plus HRM V7.0 พร้อมรับมืองานสิ้นปี และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดการความสามารถของพนักงานในยุคดิจิทัล "Managing Talent in Digital Age" โดยวิทยากร อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค(Chaophya Park Hotel)