บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สัมมนาพิเศษประจำปี 2560 ทิศทาง Business Plus กับ Thailand 4.0
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560 ทิศทาง Business Plus กับ Thailand 4.0 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสัมมนา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting room 3-4