บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สัมมนาพิเศษประจำปี 2560 เปิดตัว Business Plus HRM v7.0
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560 เปิดตัว Business Plus HRM v7.0 พร้อมรับมืองานสิ้นปี และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดการความสามารถของพนักงานในยุคดิจิทัล "Managing Talent in Digital Age" โดยวิทยากร อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสัมมนา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting room 3-4