บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Seminar Payroll

สัมมนาพิเศษประจำปี 2562

อบรมพิเศษ HR ป้ายแดง

  บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดสัมมนาพิเศษ การทำค่าจ้างเงินเดือน ( Payroll ) และสิ่งที่ควรทราบ สำหรับ HR ป้ายแดง   Read more

อบรมพิเศษเพื่อผู้ประกอบการ SME และ STARTUP

  บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดสัมมนาพิเศษ อบรมพิเศษเพื่อผู้ประกอบการ SME และ STARTUP (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการป้ายแดง ควรทราบในการทำเงินเดือน พร้อมเสริมด้วยความรู้สำหรับงานบริหารบุคคล”   Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2561

สัมมนาพิเศษ การเจาะลึก Business Plus HRM Version 7.0

  สัมมนาพิเศษประจำปี 2560 เปิดตัว Business Plus HRM v7.0 พร้อมรับมืองานสิ้นปี และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดการความสามารถของพนักงานในยุคดิจิทัล "Managing Talent in Digital Age" โดยวิทยากร อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค(Chaophya Park Hotel)   Read more

อบรมพิเศษ HR ป้ายแดง

  บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดสัมมนาพิเศษ การทำค่าจ้างเงินเดือน ( Payroll ) และสิ่งที่ควรทราบ สำหรับ HR ป้ายแดง   Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2560

สัมมนาพิเศษ การเจาะลึก Business Plus HRM Version 7.0

   บริษัท อิ-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย บริษัท บิสซิเนส เอนเตอร์ไพรส์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ การเจาะลึก Business Plus HRM Version 7.0 ให้กับลูกค้าที่ใช้โปรแกรม Business Plus HRM และลูกค้าใหม่ที่สนใจ ณ. TM Land Hotel วันที่ 19 ธันวาคม 2560   Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2560

   สัมมนาพิเศษประจำปี 2560 เปิดตัว Business Plus HRM v7.0 พร้อมรับมืองานสิ้นปี และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดการความสามารถของพนักงานในยุคดิจิทัล "Managing Talent in Digital Age" โดยวิทยากร อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสัมมนา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting room 3-4   Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2559

สัมมนาพิเศษ เตรียมรับมือภาษีปี 60 พร้อมเคล็ดลับการทำเงินเดือน

  สัมมนาพิเศษ เตรียมรับมือภาษีปี 60 พร้อมเคล็ดลับการทำเงินเดือน ณ ห้องราชเทวี ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 –17.00 น.  Read more

สัมมนาพิเศษ ระบบเว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์

   สัมมนาพิเศษ ระบบเว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ ส่วนการขอสวัสดิการพนักงาน Employee Relation System (ERS-Welfare) ณ ห้องสัมมนาบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เมื่อวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.  Read more

สัมมนาพิเศษ Job Cost System และเคล็ดลับในการใช้งานระบบเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus Payroll

  สัมมนาพิเศษ Job Cost System และเคล็ดลับในการใช้งานระบบเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus Payroll ณ ห้อง ชลลดา ชั้น 1 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 เดือนสิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.   Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2558

สัมมนาพิเศษ "แนะนําสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่น 6.0 และกลยุทธ์สร้างความผูกพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร" โดย Business plus Payroll

   สัมมนาพิเศษ "แนะนําสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่น 6.0 และกลยุทธ์สร้างความผูกพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร" โดย Business Plus Payroll พร้อมบรรยาย เรื่อง “การสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กรและแนวโน้มสวัสดิการพนักงานในอีก 3-5 ปีข้างหน้า” โดยวิทยากร อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพฯ   Read more

สัมมนาย่อย เรื่องภาษีสิ้นปี "เตรียมความพร้อมรับมือกับงานเดือนสิ้นปี" โดย Business plus Payroll

  สัมมนาย่อย เรื่องภาษีสิ้นปี "เตรียมความพร้อมรับมือกับงานเดือนสิ้นปี" โดย Business plus Payroll วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด   Read more

สัมมนา "กลยุทธ์การทำเงินเดือน สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท" โดย Business plus Payroll

   สัมมนา "กลยุทธ์การทำเงินเดือน สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท" โดย Business plus Payroll วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมโวค พัทยา   Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2557

สัมมนา "เทคนิคการตั้งค่าระบบ TM" โดย Business plus Payroll

   สัมมนา "เทคนิคการตั้งค่าระบบ TM" โดย Business plus Payroll พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "พนักงานลาออก จะทำอย่างไรดี" โดย ดร.ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์ วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ   Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2556

สัมมนา "การเตรียมพร้อมรับมือกับงานเงินเดือนสิ้นปี"

   สัมมนา "การเตรียมพร้อมรับมือกับงานเงินเดือนสิ้นปี" และการบรรยายพิเศษเทคนิคบริหารจัดการกับพนักงาน Gen Y บรรยายโดย อ.ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ   Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2555

สัมมนา "งานเงินเดือนกับการเตรียมพร้อมปรับอัตราค่าจ้างพร้อมกับงานสิ้นปี"

   สัมมนา "งานเงินเดือนกับการเตรียมพร้อมปรับอัตราค่าจ้างพร้อมกับงานสิ้นปี" ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Fortune วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00 - 17:00 น.   Read more

สัมมนา "Business Plus PAYROLL V.5.1"

  สัมมนา "Business Plus PAYROLL V.5.1" และบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์รุ่งนิกร สุมงคล หัวข้อกลยุทธ์ของ HR เพื่อรับการเปิดเสรีอาเซี่ยน 2015 ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Fortune วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 13:00 - 17:00 น.  Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2554

เปิดตัว "Business Plus Payroll V5.1"

   เปิดตัว Business Plus Payroll V5.1 และระบบแรงงานสัมพันธ์ส่วนการพัฒนาฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web ERS-Training System) พร้อมแนะนำขั้นตอนการทำงานปลายปี ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 13:00 - 16:00 น.   Read more

สัมมนา "สิทธิและการหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ"

   สัมมนา "สิทธิและการหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ" พร้อมแนะนำระบบแรงงานสัมพันธ์ เสริมด้วยบรรยายพิเศษจาก อาจารย์สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล หัวข้อ "การเลือกพนักงานตามหลักนรลักษณ์ศาสตร์(โหงวเฮ้ง)" วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง Fortune Room ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Fortune เวลา 13.00 - 17.00 น.   Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2553

สัมมนา "ขั้นตอนการทำงานปลายปีของโปรแกรม Business Plus Payroll"

   Business Plus ได้มีการจัดงานสัมมนาปลายปี 2553 ขั้นตอนการทำงานปลายปีของโปรแกรม Business Plus Payroll พร้อมแนะนำระบบแรงงานสัมพันธ์ V2 เสริมด้วยบรรยายพิเศษจาก อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ ห้องสุริวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา เวลา 13.00-17.00   Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2552

สัมมนา "โปรแกรม Business Plus Payroll"

   Business Plus ได้มีการจัดงานสัมมนาปลายปี 2552 โปรแกรม Business Plus Payroll เสริมด้วยระบบเว็บไซต์สมัครงาน และเว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 The Emerald Hotel   Read more

สัมมนา "โปรแกรม Business Plus Payroll เว็บไซต์รับสมัครงาน และแรงงานสัมพันธ์"

   Business Plus ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึง Web แรงงานสัมพันธ์ และ Web สมัครงาน ซึ่งทาง Business Plus ได้จัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 8-11 กันยายน 2552 เพื่ออัพเดตความสามารถล่าสุด ตลอดจนเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างลูกค้าและทีม Support Payroll   Read more