บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Seminar Account

สัมมนาพิเศษประจำปี 2560

สัมมนาพิเศษประจำปี 2560 ทิศทาง Business Plus กับ Thailand 4.0

     สัมมนาพิเศษประจำปี 2560 ทิศทาง Business Plus กับ Thailand 4.0 และบรรยายพิเศษ “การใช้งบการเงิน เพื่อบริหารกิจการ สำหรับผู้บริหารมือใหม่” โดยวิทยากร ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ ณ ห้องสัมมนา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting room 3-4 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00-16.30 น.  Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2559

สัมมนาพิเศษประจำปี 2559 การวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรด้วย Business Plus ERP

     สัมมนาพิเศษประจำปี 2559 การวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรด้วย Business Plus ERP และบรรยายพิเศษ "สูตรสำเร็จ การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อสร้างกำไรให้องค์กร " โดย วิทยากรพิเศษ อาจารย์สัมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์ ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 –17.00 น.   Read more

สัมมนาพิเศษ ระบบสะสมแต้มสมาชิกและแคมเปญหลังร้าน Business Plus ERP

   สัมมนาพิเศษ ระบบสะสมแต้มสมาชิกและแคมเปญหลังร้าน Business Plus ERP เสริมด้วย เทคนิคการตรวจสอบความคุ้มของแคมเปญ ณ ห้องสัมมนาบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เมื่อวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.   Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2558

สัมมนา "การบริหารสินค้าคงหลังและการนำส่งงบการเงินรูปแบบใหม่" โดย Business Plus ERP

   สัมมนา "การบริหารสินค้าคงหลังและการนำส่งงบการเงินรูปแบบใหม่" โดย Business Plus ERP เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ   Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2555

สัมมนา "Business Plus Account & ERP Version 2.6 สิ่งที่พัฒนาใหม่" โดย Business Plus ERP

   สัมมนาพิเศษประจำปี 2555 Business Plus Account & ERP Version 2.6 สิ่งที่พัฒนาใหม่ เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม Grand Mercure Fortune   Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2553

สัมมนา "ทางลัดสู่ความสำเร็จกับโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูประดับ ERP" โดย Business Plus ERP

   สัมมนาเรื่อง "ทางลัดสู่ความสำเร็จกับโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูประดับ ERP" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องสัมมนา บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด  Read more

สัมมนาพิเศษประจำปี 2552

สัมมนา "สุดยอดโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP" โดย Business Plus ERP

   สัมมนาเรื่อง "สุดยอดโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP" เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรม The Emerald   Read more