บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สัมมนาพิเศษประจำปี 2559 โปรแกรมเงินเดือน Business Plus Payroll
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559 การเตรียมรับมือภาษีปี 60 พร้อมกับเคล็ดลับการทำเงินเดือน Business Plus Payroll และบรรยายพิเศษ " HR 4.0 TRENDS AND MOVE ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอล " โดย วิทยากรพิเศษ อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร ณ ห้องราชเทวี ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 –17.00 น.