บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สัมมนา HRM ป้ายแดง

สัมมนาและอบรมสัญจร สำหรับ HR ป้ายแดง จังหวัดชลบุรี

วันที่ : วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30

สถานที่ : โรงแรมชลอินเตอร์ ห้องตำหนักน้ำ

รายละเอียด
www.businessplus.co.th/seminar_HRM/Business_Plus_HRM_Chonburi.html

สัมมนาและอบรมสัญจร สำหรับ HR ป้ายแดง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ : วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30

สถานที่ : โรงแรมโคราชโฮเต็ล ห้องจอมพลแกรนด์

รายละเอียด
www.businessplus.co.th/seminar_HRM/Business_Plus_HRM_Nakhon_Ratchasima.html

สัมมนาและอบรมสัญจร สำหรับ HR ป้ายแดง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30

สถานที่ : โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ห้องเจนีวา

รายละเอียด
http://www.businessplus.co.th/seminar_HRM/Business_Plus_HRM_Chiangmai.html

สัมมนาและอบรมสัญจร สำหรับ HR ป้ายแดง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ : วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30

สถานที่ : โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ห้องมงกุฎเพชร 1

รายละเอียด
www.businessplus.co.th/seminar_HRM/Business_Plus_HRM_Khonkaen.html

สัมมนาและอบรมสัญจร สำหรับ HR ป้ายแดง จังหวัดสงขลา

วันที่ : วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30

สถานที่ : โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค โฮเต็ล ห้องเทพทาโร

รายละเอียด
http://www.businessplus.co.th/seminar_HRM/Business_Plus_HRM_Songkhla.html