บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล SME ดีเด่น ประจำปี 2561

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล SME ดีเด่น กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ ในการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 (10th SME National Awards 2018) จัดประกวดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561