บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - กิจกรรมสัมมนาสานสัมพันธ์ประจำปี 2560 Business Plus Team Building

  บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี โดยใช้ชื่อว่า Business Plus Team Building ณ.ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ศาลายาพาวิลเลี่ยม มหาวิทยาลัยมหิดล ห้อง มหาสวัสดี ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เพื่อสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็นพนักงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข